Alsómocsoládi római katolikus templom

Alsómocsoládi rómi katolikus templom

A templom felépítését a település birtokosa, a Perczel család vállalta magára. Perczel András Tolna vármegye szolgabírája végrendeletében 15 ezer forintot különített el a mocsoládi templom felépítésére. A templomot Szent András apostol tiszteletére szentelték fel 1836. október 16-án, a szertartást négyesi báró Szepesy Ignác püspök végezte. Az első magyar nyelvű misét Szépe János mágocsi, a német nyelvűt Wagner Alajos köblényi plébános mondta. A templom klasszicista stílusban épült, szószéke és orgonája a klasszicizmus elején jellemző copf füzéreket visel. 

 

Az Angster cég által készített orgonát 1942. augusztus 20-án nagy ünnepség keretein belül adták át az alsómocsoládi templomnak és Kun Lajos kerületi esperes szentelte fel, így méltán kiérdemli a zeneművészeti érték megnevezést. Orgonánk egyben versenyorgona is, templomunkban hangversenyek megrendezésére is több alkalommal került már sor.

 

A templom kertjében található a falu legrégebbi szobra, amely Nepomuki Szent Jánost ábrázolja. A kertben sétálva a hívők találkozhatnak Szent Flórián vértanú szobrával, a Rózsafüzér társulat által állíttatott kereszttel, valamint a világháborúkban elhunyt hősök, és a Gulágra hurcolt Alsómocsoládiak tiszteletére állított emlékművekkel is.

 

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter felhívásban kérte a nagyközönséget Erzsébet ligetek, parkok létesítésére. Kisebb községek is igyekeztek szerepet vállalni a királyné emlékének ébrentartásában, lehetőségeikhez mérten próbálva részt venni a felhívásban, fákat ültetve a községháza, a templom, vagy az iskola környékére. A mozgalomhoz Alsómocsolád is csatlakozott; a templomkertbe ültetett hársfák ma is Erzsébet nevét viselik. 

 

Báró Majthényi József felesége Perczel Vilma tiszteletére fából faragott szobrot állíttattunk, aki a templom mellett, egy árnyas ligetben várja az elmélkedni, feltöltődni vágyókat.