Szent Anna katolikus templom

Bikali Szent Anna katolikus templomAz 1729-es kánoni látogatás szerint a bikali ideiglenes anyagokból készült templomot a lakosok a saját költségükön sárral és faanyagból építették, náddal volt fedve. Az oltár alsó része téglából és sárból készült, felső részét kilenc papírképből összeragasztott háttér képezi. Védőszentje: Szent Jakab. Van egy harangjuk is.Talán korábban is lehetett temploma Bikalnak, ugyanis a harangon ez a felirat volt olvasható: „Ad honorem spiritus sancti AD 1475”, vagyis a Szentlélek tiszteletére készült az Úr 1475. évében. A község római katolikus temploma Szent Anna tiszteletére Winkler Mihály apát-plébános nagyvonalú áldozatkészségének köszönhetően 1754-ben készült el. A jelenlegi templomot 1797. július 26-án szentelték fel, s az egyházi épület napjainkra műemléki védettséget élvez. A katolikus templom oltárképe országosan jegyzett.