Álláskeresési tréning

Cél: A helyzetükön változtatni akaró, a munkaerőpiaci- reintegrációhoz szükséges megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkező, a célterületen élő –  Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás-  aktív korú álláskereső lakosok, kiemelten a pályakezdő fiatalok, a tartósan – 180 napja vagy azt meghaladó ideje- álláskeresők, számára támogatás nyújtása álláskeresési ismeretek elsajátításával annak érdekében, hogy a munkát keresők képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre.

 

A képzés során megszerzett/fejlesztett kompetenciák, tudásterületek

A résztvevő képessé válik önmaga reális célállásának megjelölésére, megismeri a munkaerő-piac fogalmát, jellemzőit; a bel-és nemzetközi munkaerő-piacra való bejutás módját; a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzőit, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikáját; aktiválja kapcsolati tőkéjét az álláskeresés érdekében; felkészül az állásinterjúkra; tájékozottá válik a munkavállalást érintő, álláskereséshez szükséges munkajogi kérdésekben.

 

A tréning során Mágocson 14, Kisvaszaron 10 fő álláskeresési képzése valósult meg.

Képző: FEPIH felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.