Antidiszkriminációs tréning

Cél: Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás településeken székhellyel/telephellyel rendelkező vállalatok/vállalkozások/intézmények egyéb foglalkoztató szervezetek vezetői/HR-esei megismerik az előítélet kialakulásának mechanizmusait, felismerik, és kezelni tudják saját előítéleteiket, érzékenyebbé válnak azokkal a problémákkal szemben, amelyek a kirekesztett, előítéletektől sújtott kisebbségi csoportok sajátjai, segítséget kapnak ahhoz, hogy felismerjék a diszkriminatív helyzeteket, illetve képesek legyenek azt megelőzni. 

 

A képzés során megszerzett/fejlesztett kompetenciák, tudásterületek

Társadalmi integráció: a társadalmi integráció, előnyei, hátrányai, integrációs jelenségek a társadalomban, másság, kisebbség fogalma. Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód fogalma, kapcsolódási pontok a társadalmi integrációval.

Előítélet kialakulása, működési mechanizmusa, diszkrimináció: a résztvevők megismerik a sztereotípiák, előítélet kialakulásának mechanizmusait, a kapcsolódó szociálpszichológiai fogalmakat, tudatosítsák saját előítéleteiket, illetve azt, hogy hogyan tudják azokat csökkenteni, hogyan tudnak munkájuk során tudatosabban működni.

Diszkrimináció tilalma, esélyegyenlőségi politika fogalma, jogi keretek: a résztvevők megismerik a tréning során tárgyalt fogalmakhoz kapcsolódó jogszabályi keretet, megismerik az Egyenlő bánásmódról szóló törvényt és az ide kapcsolódó jogi eljárásokat.

 

A tréning során 16 fő antidiszkriminációs képzése valósult meg Bikalon.

Képző: FEPIH Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.