Háztáji kertészet és gazdálkodás

Cél: Háztáji kertészet és gazdálkodás képzés modellértékű stratégia és az azonnali szociális beavatkozás módszertanának elsajátítása, felkészülés az önálló háztáji gazdálkodásra.

 

A képzés során az alábbi ismereteket sajátították el a résztvevők:

 • az általános tájékozottság a háztáji gazdálkodással kapcsolatos alapfogalmakról,
 • az általános tájékozottság a különböző kerttípusokról,
 • az általános tájékozottság a kertműveléshez igazodó növényfajtákról,
 • az általános tájékozottság a háztáji gazdálkodásban termeszthető zöldségek és növények termesztéséről,
 • az általános tájékozottság a háztáji állattartás általános szabályairól,
 • gyakorlati ismeretek az egyes – háztáji – állatfajokra (csirke, kacsa, pulyka, nyúl, disznó) jellemző speciális tartási szabályokról, módszerekről,
 • gyakorlati információk a megtermelt/előállított felesleg értékesítését segítő marketingelemekről,
 • a megismert – a háztáji gazdálkodást segítő – jó gyakorlatok alapján az ötletek alkalmazására való képesség,
 • a helyi társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés,
 • a fenntartható fejlődés formálásáéért viselt egyéni és közösségi felelősség iránti igény,
 • a célok elérését segítő motiváció és elhatározottság,
 • a témában közérthető formában közzétett publikációk (pl.: újságcikk, video stb.) megértése, elemzése, feldolgozása,
 • a megszerzett tudás a résztvevő saját környezetében – saját háztájiban – való alkalmazásának és továbbadásának képessége,
 • pozitív attitűd a személyes és társadalmi életben, munkában, az önsegítő és önfenntartó képesség,
 • a helyi erőforrások, adottságok felismerésének, azonosításának képessége,
 • a helyi közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés,
 • a változások iránti fogékonyság, alkalmazkodás a környezeti változásokhoz.

 

A 36 órás képzésen 12 fő sajátította el a háztáji kertészet és gazdálkodás alapjait.

 

Képző: FEPIH Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.