Kulcsemberek Klubja

A programelem célja: a településeken élő eddig önállóan, együttműködés nélkül tevékenykedő kulcsemberek közösen képessé váljanak arra, hogy tudatosan és felelősen gondolkozzanak a térség jövőjéről. A prezentációval kísért elméleti oktatás, kerekasztal beszélgetés, csoportmunkák, a kulcsemberek által alkalmazott vezetési módszerek bemutatása és átadása, ezek feldolgozása, megbeszélése volt.

 

A projekt 16 alkalommal valósította meg a rendezvényt, melyek eredményeképpen erősödött a társadalmi kohézió, valamint társadalmasultak/társadalmasulnak a komplex fejlesztési törekvések.

A kerekasztal-műhelysorozat kreatív módszerekre épített társadalmi tervezési tevékenység, mely a térség alulról építkező, manifesztálódott szükségletekre alapozó térségi együttműködési koncepció megalkotására, és az azt közvetlen intézkedésekre váltó cselekvési terv kidolgozására szolgál. Módszerei között szerepelt a kerekasztal beszélgetés, a prezentációval kísért elméleti oktatás, csoportmunkák, kreatív-interaktív feladatok, ezek feldolgozása, megbeszélése, dokumentációvá formálása.

A projekt-elem célja az volt,  hogy együtt gondolkodjunk a környezetünkben működő gazdasági szereplők versenyképességének javítása-, a foglalkoztatás növelése, az energia- és erőforrás-hatékonyság javítása, a társadalmi felzárkóztatás, a népesedési kihívások kezelése, a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósíthatóságának módjain és lehetőségein. Megbeszéljük és kidolgozzuk a társadalmi felzárkózás, a család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartozás erősítése, az egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, a köznevelés minőségének fejlesztése, és a munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése érdekében teendő intézkedéseket és feladatokat.

 

Azért dolgoztunk/dolgozunk, hogy térségünk a helyi gazdaság bázisára építő, élhető, fejlődő, lehetőségeket biztosító mikró térséggé váljon, amely épít az itt élők tudására, számít a fiatalokra, és az idősek tapasztalatára, vonzása a hagyományban és az innovációban, a megőrzött táji értékekben és a legmodernebb technológiákban, de leginkább az emberben rejlik.

 

A kulcsemberek olyan személyek, akik már bizonyították, hogy mind szakmai tudásuk, eredményeik, mind személyiségük, munkához- és közösséghez való viszonyuk alapján nélkülözhetetlen tagjai az adott szervezetnek vagy közösségnek.

 

A program bevezetéseként kérdőívvel kerestük fel a konzorciumi partnerek és mentorok által összeállított kulcsemberek listáján szereplő partnereinket, akiknek a következő kérdéseket tettük fel, a visszaérkező válaszokra és saját tapasztalatainkra alapozva a 16 alkalom témaköreit, azok feldolgozását:

 • Közösen feldolgozandó tématerületek
 • Praktikumok 5 perce- aktuális hírek és információk
 • Kit tart Ön kulcsembernek a kapcsolati hálójából a gazdasági, a kormányzati és a civil szektor térségi szereplői közül?
 • Bemutatkozunk, avagy ki mit tesz és miben hisz a térségben ?- kinek a munkásságát, elképzeléseit ismernénk meg szívesen

Az előkészítő munka eredményeképpen:

 • létrejött egy adatbázis, melyben 6 település 133 kulcsembere szerepel;
 • 16 alkalommal Kulcsemberek Klubja rendezvény keretei között találkoztunk, gondolkodtunk együtt;
 • a 133 kulcsemberből 114 fő ténylegesen részt vett a rendezvényeken és/vagy a kutatásban
 • Kumulált résztvevői létszám: 562 fő

A közösen feldolgozott témakörök:

 • Humánerőforrás Gazdálkodás 2 alkalommal
 • Okos észak-Hegyhát- az akkor Készülő Okos Hegyhát Stratégia készítésébe való bekapcsolódás
 • Az Együttműködések Emberi Dimenziói, a Hagyományok, Ünnepi Szokások Közösségre Gyakorolt Hatásai
 • Digitális Észak-Hegyhát- a már működő jó megoldások megismerése
 • Oktatás Helyzete
 • Biztonságos Észak-Hegyház- Közbiztonság, Bűnmegelőzés, Bűnmegelőzési Stratégia
 • Élhető Észak- Hegyhát- Népesség Megtartás-Vonzás Stratégiai Szintje
 • Civil a pályán
 • „Telepedj le az Észak-Hegyháton!”- letelepedési programok
 • „Mindennapi Egészségünk”
 • „Élelmiszer előállítás Az Észak-Hegyháton!”
 • „Észak- Hegyhát a Korona Vírus Árnyékában!”
 • „A Kommunikáció Térségi Körei”
 • „Együttműködünk, Mert Együtt Működünk!”
 • „Hova Tovább, Kulcsemberek?”

+ Észak-Hegyhát a Koronavírus Árnyékában kutatás 24 önkéntes bevonásával.                                    

A találkozási alkalmak és a kutatás eredményeit egy összefoglaló dokumentumba szerkesztve eljuttattuk a térség kulcsembereinek, döntéshozóinak elektronikus formában.

Az elhangzott és összegzésre kerülő téma feldolgozásokon, gondolat és tapasztalat megosztáson, a jövőbe mutató  projektkezdeményeken kívül hatalmas eredménye a program-elemnek a kialakult és élő kapcsolati rendszer, és az, hogy a kulcsemberek nem csupán saját szektoruk szereplőinek munkájával, kihívásaival ismerkedtek meg, hanem komplex képet kaptak az Észak- Hegyhátról.

Témák:

 1. MŰHELYMUNKA 4 SZEKCIÓBAN

Hazai vállalkozások hatékonysága és a belső humánerőforrás tartalékok

Pomázi Gyula iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkár, ITM

 

 1. Szervezeten belüli erőforrás tartalékok
 2. Innováció, technológiai fejlesztés és a szervezeten belüli humánerőforrás tartalék felszabadítása
 3. Térségen belüli humánerőforrás tartalékok mobilizálása
 4. Térségen kívüli erőforrások lehetősége

2. VANNAK-E TARTALÉKOK A MEGYEI MUNKAERŐPIACON?

RABB SZABOLCS TITKÁR, PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

3. AZ OKTÓBERI TALÁLKOZÓ TAPASZTALATAINAK, EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE

VARGA PÉTER, HUMÁN FEJESZTÉSI TANÁCSADÓ

4. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK EMBERI DIMENZIÓI, A HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK KÖZÖSSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAI                                                              

ANDRÁSFALVY BERTALAN, SZÉCHENYI-DÍJAS NÉPRAJZKUTATÓ, EGYETEMI TANÁR

5. ÜNNEPI MŰSOR ÉS KARÁCSONYRA HANGOLÓDÁS

6. OKTATÁS AZ ÉSZAK-HEGYHÁTON

 • SIMONICS ALAJOSNÉ intézményvezető – Mágocsi Bokréta Óvoda
 • MAJLÁTH KÁROLYNÉ intézményvezető – Egyházaskozári Óvoda és Mini Bölcsőde Bikali Feladatellátási Helye
 • KALAPÁTI ATTILA ÁDÁM tankerület igazgató – Szigetvári Tankerületi Központ
 • ENYEDI GÁBORNÉ intézményvezető – Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Mágocs)
 • DAN DÁNIEL tagintézmény vezető – Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Egyházaskozár-Bikali Tagintézménye
 • KOVÁCS ZSUZSANNA tagintézmény vezető – PSZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

A találkozó második felében az új oktatási trendeket, új eszközöket, módszereket Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának megvalósítását támogató szervezet, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ mutatta be interaktív módon.

7. „DIGITÁLIS ÉSZAK-HEGYHÁT”

 • BEMUTATKOZÁSUNK BRÜSSZELBEN                                             
 • DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM PONTOK A TÉRSÉGBEN        
 • BEMUTATKOZIK A BIKALI ROBOTIKA SZAKKÖR                              
 • MERRE TART A VILÁG A DIGITÁLIS KORBAN? AZ OKOS HEGYHÁT PROGRAM AKTUALITÁSAI, TÁJÉKOZTATÁS AZ EDDIGI EREDMÉNYEKRŐL

 8. „BIZTONSÁGOS ÉSZAK-HEGYHÁT”

 • BEMUTATKOZIK A KOMLÓI RENDŐRKAPITÁNY
 • A POLGÁRŐRSÉG ÉS A POLGÁRŐRÖK HELYE ÉS SZEREPE; MEGYEI ÉS TÉRSÉGI HELYZETKÉp              
 • EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BARANYA MEGYEI TAGOZATA ÉS A BARANYA MEGYEI POLGÁRŐR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT
 • A TÉRSÉGI KÖZBIZTONSÁG HELYZETE
 • ÉLHETŐ ÉSZAK-HEGYHÁT – AZ ÉSZAK-HEGYHÁTI MIKROTÉRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIÁJA                                                                                                                                                       

9. „ÉLHETŐ ÉSZAK-HEGYHÁT”

 • tAPASZTALATOK, KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK A VIDÉKRE KÖLTÖZÉS KAPCSÁN
 • TUDATOSAN A JÖVŐ-SZÖVÉSTŐL A TÉRSÉGI BEKÖLTÖZÉSIG   
 • HOGYAN MUTASSUK MEG A TÉRSÉGET A LETELEPEDNI VÁGYÓKNAK      

10. „CIVIL A PÁLYÁN”

 • CIVIL HÁTTÉRORSZÁG- A BARANYA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM ÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAI
 • térségi civil forrásközpont, alsómocsolád a harmadik szektor szemüvegén át
 • CIVILEK AZ ÉSZAK-HEGYHÁTON
  BIKAL CIVIL ÉLETE KŐMŰVES JÓZSEF POLGÁRMESTER
  MÁGOCS CIVIL ÉLETE NEMES ADRIENN KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ
  MEKÉNYES KÖZÖSSÉGEI LÁSZLÓ-LEGEDI JÁNOSNÉ KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ
  NAGYHAJMÁS CIVIL ÉLETE DANA JÁNOSNÉ MENTOR
  CIVILSÉG NEMZETISÉGI SZEMÜVEGEN ÁT HOCHSCHORNERNÉ STRASSZER ÉVA ELNÖK MÁGOCSI NÉMET NEMZETISÉGI EGYESÜLET

11. „TELEPEDJ LE AZ ÉSZAK-HEGYHÁTON!”

A LETELEPEDÉS TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN TETT LÉPÉSEK, INTÉZKEDÉSEK AZ ÉSZAK-HEGYHÁTON; A LETELEPEDÉSI EXPO SZAKMAI TAPASZTALATAI 

 „AKIK MINKET VÁLASZTOTTAK” – BESZÉLGETÉS A TÉRSÉG TELEPÜLÉSEIRE NEMRÉG BEKÖLTÖZŐKKEL

KEMENCÉBEN SÜLT FINOMSÁGOK ÉS KÖTETLEN BESZÉLGETÉS AZ EXPO TAPASZTALATAIRÓL, AZ ÉSZAK-HEGYHÁT ERŐSSÉGEIRŐL, A LETELEPEDÉST ELŐSEGÍTŐ ÉS GÁTLÓ TÉNYEZŐKRŐL

12.. „MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK”

ALAPELLÁTÁS, NÉPEGÉSZSÉGÜGY RENDSZERE

ELŐADÓ: BALOGH ANIKÓ        

AZ ÉSZAK-HEGYHÁT EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETKÉPE

ELŐADÓ: BOGYAYNÉ GÁL TÜNDE

PRAXISLABOR ÉS FIZIKOTERÁPIA A TÉRSÉGBEN

ELŐADÓ: CSISZÁR JÓZSEFNÉ

EGÉSZSÉGÜNK ALAPKÖVEI

ELŐADÓ: PITZNÉ KELLER ANITA

MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜNK ÉS KAHI HEALING

ELŐADÓK: JÓZSA KLÁRA ÉS BUZE VERONIKA

EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉS BIZTOSÍTÁSOK RENDSZERE

ELŐADÓ: BÁTASZÉKI ANIKÓ                                                                                                         

13. „ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁS AZ ÉSZAK-HEGYHÁTON!”

HÁZI KÉSZÍTÉSŰ FÜSTÖLTÁRUK – ZÁMBÓ ISTVÁN CSALÁDI GAZDÁLKOZÓ

HÚSFELDOLGOZÁS – BATHÁNÉ BOROSTYÁN VIOLA TERMELÉSI VEZETŐ, PICK SZEGED ZRT. ALSÓMOCSOLÁDI ÜZEM

BREZIK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET – KŐMŰVES JÓZSEF ELNÖK

14. „ÉSZAK- HEGYHÁT A KORONA VÍRUS ÁRNYÉKÁBAN!”

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉSZAK-HEGYHÁT LAKOSSÁGA KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

ELŐADÓ: HALMAI GÁBORNÉ TÁRSADALOMFEJLESZTŐ

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÉSZAK-HEGYHÁT SZERVEZETEI KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

ELŐADÓ: BALOGH ANIKÓ TÁRSADALOMFEJLESZTŐ

ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI ÉLET A VÍRUSHELYZETBEN

ELŐADÓ: DR. MORVAY KLAUDIA JEGYZŐ

ISKOLAI ÉLET A VÍRUSHELYZETBEN

ELŐADÓ: ENYEDI GÁBORNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ HEGYHÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÓVODAI  ÉLET A VÍRUSHELYZETBEN

ELŐADÓ: CSEH KAMILLA KISVASZARI NAPOVI ÉS FŐZŐKONYHA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS A VÍRUSHELYZETBEN

ELŐADÓ: MÜLLER NÁNDORNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ MÁGOCSI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

GAZDASÁGI  ÉLET A VÍRUSHELYZETBEN

ELŐADÓ: TÓTH PÉTER TELEPVEZETŐ SERTÁP KFT

15. „A KOMMUNIKÁCIÓ TÉRSÉGI KÖVEI”

Ügyfél, érték, internet – avagy kulcs a kulcsemberek kulcsembereihez

MOROVICS VIKTOR vevőkapcsolati vezető, Metro International, Penny Market

Térségi Kommunikáció alternatívái a Kesztölci Példán Keresztül  

Nyírő András elnök, Virágzó Kesztölcért Egyesület

16. „EGYÜTTMŰKÖDÜNK, MERT EGYÜTT MŰKÖDÜNK!”

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS HELYI TAPASZTALATAI ÉS TÉRSÉGI LEHETŐSÉGEI

ELŐADÓ: LÁSZLÓ-LEGEDI JÁNOSNÉ KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ

AZ ÉSZAK-HEGYHÁT TELEPÜLÉSEINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN

ELŐADÓ: BALOGH ANIKÓ TÁRSADALOMFEJLESZTŐ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ÖNKÉNTESEINKNEK

17. „HOVA TOVÁBB, KULCSEMBEREK?”

A programelem értékelése:

Sokan vannak akik nem tudják, hogy az Észak Hegyháti Mikrotérség különleges hely. Persze a természeti környezet is nagyon szép, de elsősorban az emberek teszik különlegessé a térséget. Ebben a térségben sem könnyű az élet, vannak szegények, gazdagok, vannak akik elmennek és akik maradnak, de vannak olyan emberek akik új dolgokat keresnek, nem a múltban élnek, nem a nehezítő körülményekre, hanem a lehetőségeket keresik. Fontos, hogy közülük sokan nem magukért gondolkodnak hanem a közösségért, a faluért, a térségért. Ők a változás ügynökei.

 

A gyorsan változó gazdasági, társadalmi, természeti környezetre sokan sokféle képen válaszolnak. Vannak akik megpróbálják máshol, hátha ott jobb lesz, vagy könnyebb lesz alkalmazkodni a változásokhoz. Vannak akik bár látják a változássokat, de beletörődnek, mert mindig lesz valahogy, sodorja őket az élet, a környezet. Vannak akik nem vesznek tudomást a változásokról, keresnek egy lyukat és beledugják a fejüket. És vannak az ügynökök, akikben van belső motiváció, akik keresnek és akik másokat is motiválnak a keresésre, akik a problémákat felismerik és megpróbálják megoldani. Persze nem mindig sikerül, de nem is ez a fontos.

 

Az Észak Hegyháti Mikrotérségben mindegyik csoportból élnek emberek, azonban itt van egy valódi helyi specialitás, itt élnek olyan motivált ügynökök is akik képesek az együttműködésre. Ez ritka, igen ritka jelenség.

 

A projekt három részében kaptam feladatot, amelyek mindegyikében nagy szerepet kapott az együttműködés.

A Kulcs Emberek Klubja esősorban a helyi ügynököknek szólt, akik időnként összejöttek, tanultak, információt gyűjtöttek, beszélgettek és közösen próbálkoztak a térség problémáinak megoldásával. Sokszor maga a próbálkozás volt a lényeg, izgalmas kérdések, kreatív válaszok voltak jelen a beszélgetésekben.

 

A térségnek a vírus okozta változások kapcsán fontossá vált, hogy jobban megismerjék magukat, a helyieket, hogy hogyan reagáltak a kikerülhetetlenre. A covid jelentős változást hozott a családi, a munkahelyi, iskolai, baráti közösségekben. A kérdőív jól tükrözte mindezt, hogy a virtuális világ nem pótolta a valós kapcsolatokat, a félelem és a bizonytalanság pedig rá ült a mindennapokra.

 

A nemzetiségi rendezvényeken a beszélgetésekben felszínre bukkant a múlt és előkerültek a jelen problémái is. A képzeletbelüli kerek asztalok körül a nemzetiségi múlt és jelen történetei elevenedtek meg. Kiderült, hogy a környék sokszínű nemzetiségi történelme és jelene igazából erőforrás, ha bátran szembenézünk vele.

 

A projektek legfőbb hibája, hogy egyszer véget érnek és a legfőbb sikere, ha a projekt finanszírozása nélkül is tovább működnek a projekt eredményei. Sajnos kevés az ilyen sikeres projekt. Mivel a „Lépés váltás” elsősorban az emberekről szólt, nem csak az ügynököket szólította meg, hanem megmozgatta a beletörődőket és tagadókat is, így van esély a sikerességre.

Azt szeretném, illetve kívánom, hogy a helyiek is vegyék észre, milyen különleges helyen laknak, ahol vannak együttműködésre képes, a közösségért tenni akaró motivált emberek, akik észreveszik a problémákat és keresik a megoldásokat.

 

Varga Péter