Segítő Háló Koordinációs Fórumok

A Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben című pályázat 9. programeleme az Esélyegyenlőség, mely kiemelten fontos témakör a hegyháti települések, illetve lakóik életében. Ezért a pályázati programban is nagy hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítására, a megfelelő tájékoztatásra, az együttműködések erősítésére a települések között és a településeken belül is.

 

Az Esélyegyenlőségi programelem az alábbi programokból tevődik össze:

  • Segítő Háló Hegyháti Koordinációs fórumok
  • Esélyegyenlőségi fórumok
  • Ankét, önfejlesztő csoportok
  • Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások
  • Ismeretterjesztő work shop-ok

 

Segítő Háló Hegyháti Koordinációs fórumok

A program célja: Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése a Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórumokon keresztül, – 6 helyszínen, helyszínenként 3-3 alkalommal, összesen 18 alkalommal – mely során a célcsoport tagjai közvetlenül, lakóhelyükön (az akcióterület mind a 6 településén) lehetőséget kapnak a Munkaügyi Szervezet, az Egészségfejlesztési Iroda, a LEADER munkacsoport és a partnerszervezetek képviselőivel a személyüket érintő ügyek előre mozdításában. További cél a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása.

 

A Segítő Háló Koordinációs Fórumoknak szintén nagy jelentőségük van a vidék népesség megtartó képességének erősítésében, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatásában, a fiatalok helyben maradásának elősegítésében.

 

A projekt 18 alkalommal, mindösszesen 684 tervezett részvevővel valósítja meg a Fórumot, amely kapcsolódik a „Magunk kenyerén” és a „Kulcsemberek klubja” projektelemekhez, célja, hogy megvalósítsa a “Lépés-Váltás” konzorcium települései körében felmerült igényt, mely a „Jövőt helyben” nevet kapta. Biztonságos, kényelmes élethez az alapot az adja, hogy lehet helyben munkát, megélhetést találni. Ennek kiindulási alapja pedig az, hogy a gyerekek, fiatalok, családok minél több információval rendelkezzenek arról, hogy mit lehet és mit érdemes tanulni annak, aki helyben akar boldogulni, a cégeknek pedig arról, hogy a felnövekvő nemzedéknek mik a tervei, mit tanulnak, milyen munkát szeretnének végezni. A Mikrotérség közösen megalkotott stratégiájának egyik legfontosabb eleme éppen az, hogy a lehető legtöbb információt és segítséget megadjuk az itt élőknek, az itthon maradni akaróknak, a munkát itt találóknak. Külön pályaválasztási programokon dolgozunk foglalkoztatáspolitika területén tevékenykedő együttműködő partnereinkkel, és a térségben működő munkáltatók is örömmel várnak érdeklődő fiatalokat először csak a szakmával való ismerkedésre, később akár gyakorlatra, vagy munkatársként is.