Projektmenedzsment

Projektmenedzsment

 

Dicső László Polgármester

Programgazda

Szülőfalum Alsómocsolád. Születésemtől fogva itt élek. A rendszerváltáskor a repülőgépvezetést, cseréltem fel a polgármesteri székre. Az első önkormányzati választások óta Alsómocsolád Község polgármestereként dolgozom. Számomra nem csak Alsómocsolád fejlődése fontos, hanem az is, hogy a Magyarország társadalmi-, gazdasági-, és kulturális életének perifériájára szorult kistelepülések is találják meg saját kitörési lehetősüket, alkalmazkodni tudjanak a változó világ igényeihez. Polgármesterként és településfejlesztőként is ezért dolgozom.

Hiszem, hogy a Magyar kistelepüléseknek, az ott élők létszámától függetlenül, van jövője. Ez a jövő pedig attól függ, hogy a kistelepülések képesek-e felismerni és megbecsülni saját értékeiket, képesek-e befogadni a számunkra hasznos ismereteket. Nyitottak, kísérletezők tudnak-e lenni és megtanulnak-e egymást segítve és kiegészítve dolgozni egyéni céljaik megvalósításán.

Antoine de Saint-Exupéry egy helyütt így fogalmazott:“…csak egyetlen igazi fényűzés van: az emberi kapcsolatoké. Ha csupán anyagi javakért dolgozunk: magunk építjük magunk köré börtönünket. Bezárjuk magunkat, magányosan, hamunál hitványabb pénzünkkel, amely semmi olyat nem nyújt, amiért érdemes élni.” Az emberi és települések közötti kapcsolatok fontossága mára felértékelődött.

Alsómocsolád gesztorálásával már több, településeken átívelő, közösségekek összefogó program megvalósulásán dolgoztam. Legsikeresebbek: a 2006-ban indult AVOP LEADER+: Baranyai Hegyhát Akciócsoport „TOVÁBB-LÉPÉS” elnevezést viselő helyi vidékfejlesztési programja, a 2009-ben indult „Sorsfordító – Sorsformáló” Munkaerőpiaci Program, és a 2013-ban indult KÖZ TÉR HÁLÓ a családokért elnevezésű kistérségi program.

A „LÉPÉS-VÁLTÁS AZ ÉSZAK HEGYHÁTI MIKROTÉRSÉGBEN” című, EFOP-1.5.3-16-2016-00070 azonosítószámú projekt célja, az Észak-Hegyháti mikrotérség települései konszenzuson alapuló humán fejlesztési stratégiájának megvalósítása, a települési identitás erősítése, az erőforrások aktivizálása és fejlesztése, az állampolgári aktivitás növelése és partneri együttműködések generálása.

A programban résztvevő települések karaktere és fejlettségi szintje eltérő, céljaik is különböznek. A programtól – Immanuel Kant gondolatait segítségül hívva – az remélem, hogy a résztvevő önkormányzatok felismerik, hogy a célok megvalósításához „Nem elegendő minden egyes ember akarata. Szükséges, hogy mindannyian összességükben akarjanak

 

 

Vidák Krisztina

Projektmenedzser

 

Immár több, mint 20 éve Szászvár településen élek férjemmel. Az egyetemre Pécsett jártam, ahol öt évet tanultam és szociológus diplomát szereztem. Több tanfolyamot végeztem és végzek folyamatosan is, hogy munkámat a friss naprakész tudás segítségével minél hatékonyabban végezhessem. 2010-2013 között a Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola hallgatója voltam, szintén a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Tanulmányaim során, több konferencián vettem részt, mint előadó, és írásaimat publikáltam tanulmánykötetekben és folyóiratokban. A tanulást a későbbiekben sem vetem el, ha a szükség úgy kívánja újabb ismeretek elsajátítása érdekében ismét tanulni fogok!

2008-tól a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnél a Komlói és a Sásdi Kistérség 46 településén, vidékfejlesztéssel foglalkozom, az Európai Uniótól kapott pénzügyi támogatások helyi, települési szinten való felhasználása a feladatom (segítek az ötlettől eljutni a pályázatig, és a megvalósításig, vállalkozóknak, civil szervezeteknek és önkormányzatoknak). A vidékfejlesztés számomra, nem csak munka, hanem küldetés, cél, örömmel végzett tevékenység.

2010-ben bekerültem a szászvári képviselő testületbe, ahol alpolgármesteri tisztséget töltöttem be és jelenleg a település polgármestereként dolgozom.

 

Veréb Zoltánné

Pénzügyi vezető

 

Végzettségem közgazdász – gazdálkodási szakon.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00070 Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben című projektben pénzügyi vezető beosztásban dolgozik.

Feladataim:

  • A projekt pénzügyi beszámolóinak, lehívásának elkészítése (elektronikus és a papír alapú elszámolások elkészítése)
  • záró pénzügyi elszámolás, végső lehívás elkészítése,
  • szükség  esetén változás bejelentők, szerződésmódosítás elkészítése,
  • kapcsolattartás a Közreműködő Szervezet kijelölt pénzügyi kapcsolattartójával/pénzügyi vezetőjével,
  • a projekt további működéséhez szükséges üzleti terv elkészítésében való részvétel.

1990  óta pénzügyi területen dolgozom, az Alsómocsolád Község Önkormányzatánál a projektekben a pénzügyi vezetés a feladatom.

 

Balogh Anikó

szakmai koordinátor

Balogh Anikó szakmai vezető

A Baranyai- Hegyhát egy alacsony lélekszámú, de folyamatosan megújuló, dinamikusan fejlődő kistelepülésén, Alsómocsoládon élek. 2000 óta vezetem a helyi társadalomfejlesztési, közösségi művelődési pontot, a Faluházat/Teleházat/IKSZT-t.  Feladatom ezen közösségi tér, valamint az infrastruktúrájára épülő szolgáltatások működésének biztosítása, társadalom,-település és vidékfejlesztési folyamatok tervezése, generálása, forrásszervezése, az ehhez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása, hálózatépítés és a partnereinkkel történő kapcsolattartás.

Hiszem, hogy a kistelepülések számára a jövőt a közös tervezésre, az összefogásra épülő fejlesztési folyamatok jelentik, melynek aktív részesévé kell válni minden itt élőnek!

Szeretnék mindenkinek eredményes együttműködésekben, valódi partnerségben, ötletekben és sikerekben bővelkedő közös munkát kívánni!

 

Mobil: +36-30/411-5394

e-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu


Zagyva Gabriella
szakmai vezető

Zagyva Gabriella szakmai vezető2019. májusában, a Jövő-Szövő Program keretében költöztem Alsómocsoládra, augusztus óta dolgozom a Lépés-Váltás az Észak-Hegyháton pályázat projekt menedzsment csapatában.

Korábban egy másik önkormányzatnál, illetve civil szervezeteknél, alapítványoknál dolgoztam, mint projektmenedzser és környezetvédelmi referens. 

Jelenlegi munkámban a feladatom a projekttel, a rendezvényekkel, képzésekkel kapcsolatos szervezés és adminisztráció, a mentorokkal, a partnerekkel való kapcsolattartás mellett a tervezés, ütemtervek készítése és megvalósulásuk ellenőrzése, a vállalt indikátorok, műszaki-szakmai eredmények megvalósulásának biztosítása és nyomon követése, a projektbe bevontak adatainak kezelése, de részt veszek a honlap szerkesztésében és az online kommunikációban, kérdőívek, felmérések készítésében is.

Mobil: 70/775-8418

e-mail: lepesvaltasefop153@gmail.com


Szabó Erika

Szakmai asszisztens

Alsómocsoládon éltem 1998-tól 2016-ig, jelenleg Dombóváron 2 kisebb gyermekemmel.

Az önkormányzatnál 2001. óta dolgozom pénzügyi előadóként.

Több uniós – és hazai projektben dolgoztam pénzügyi vezetőként, asszisztensként.

A “Lépés-Váltás az Észak-hegyháti Mikrotérségben” című projektben szakmai asszisztensként veszek részt.

Feladataim közé tartozik: reprezentációs feladatokban való́ közreműködés, a projekttel kapcsolatos megbeszéléseken való́ részvétel, sajtóesemények szervezésében való́ részvétel, egyéb rendezvényeken való́ közreműködés- szervezés, a sajtó́ és a közvélemény számára összeállított tájékoztató́ kiadványok előállításában való aktív részvétel, azok lektorálása, véleményezése, háttéranyagok gyűjtése és feldolgozása sajtómegjelenések előkészítéséhez, a kommunikációs terv készítésében (aktualizálásában) és végrehajtásában való részvétel, aTérképtér töltése,  projekt előrehaladási jelentés elkészítésében való közreműködés , a projektmenedzserrel és a projekt TEAM tagjaival  történő folyamatos együttműködés a pályázati megvalósítási folyamatok során,  a feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezetése, munkaügyi feladatok, iktatás.

 

Elérhetőségeim:

06 30 560 9358

vajda.erika71@gmail.com

 

Mentorok és közösségfejlesztők

 

Dana Jánosné

Mentor-Nagyhajmás

Dana Jánosnénak hívnak. Születésem óta Nagyhajmáson élek.

Munkáim során mindig emberekkel dolgoztam, 1997-óta Nagyhajmáson.  Tapasztalatot szereztem a település minden korosztályával való együttműködésben, a velük lévő jó kapcsolat mindig munkám alapját képezte. Sikerült jó kapcsolatot kialakítanom és azt megtartanom.

Mentori munkám előtt a Nemzeti Művelődési Intézetnél, mint közösségi munkás Nagyhajmás helyszíni rendezvényeinek szervezése és koordinálása volt a feladatom. 2010-óta részt veszek a németországi testvértelepülésünk által szervezett nemzetközi táborozás koordinálásában és lebonyolításában. Mostani munkaköröm is kapcsolódik az eddig végzett munkáimhoz, mert lehetőségem nyílik továbbra is az emberekkel való kapcsolatépítésre, kapcsolattartásra és események szervezésére. Általam megismerkedhetnek a Lépés-Váltás projektben szereplő képzésekkel, programokkal, lehetőségekkel. Maximális segítséget szeretnék nyújtani Nagyhajmás és a mikrotérség lakosságának és a kollégáknak.

Elérhetőségeim:

Telefonon:0620 3254538

E-mail:danalivi66@gmail.com

 

Pap Csilla

Mentor-Bikal

Születésem óta az Észak- Hegyháti térségben található Bikalon élek.

Szakközépiskolai tanulmányaim után több képesítést is szereztem, köztük 2013.-ban részt vettem egy Közösségfejlesztő képzésen.

Az azóta eltelt időben sok tapasztalatot szereztem, magam is sokat változtam, fejlődtem.

Aktív tagja vagyok a Faluszépítő és Védő Egyesületnek és szívesen veszek részt különböző önkéntes munkában is. Szeretem a kihívásokat, az új dolgokat, a kreatív feladatokat.

Munkáim során különböző feladatkörökben és más-más korcsoportú emberekkel dolgoztam. Például voltam napközis segítő ahol gyerekekkel foglalkoztam, és mint szociális gondozó az időseknek segítettem.

Megismertem milyen különbözőek vagyunk, hogy mindenkit más motivál, más foglalkoztatja, a felmerülő problémákat más módon éljünk, meg és megint csak máshogy tudjunk kezelni.

Szerettem volna olyan munkát, ahol emberekkel foglalkozhatok, embereknek segíthetek, és a siker elérése érdekében olyan segítő lehetek, aki támogatást nyújt.

A Bikalon is megvalósuló „Lépés-Váltás” projekt helyi mentoraként szeretném megismertetni a projekt által kínált speciális szolgáltatásokat, képzéseket, és egyéb lehetőségek mellyel közösen változtathatunk saját és közösségünk életén.

Kollégáimmal együttműködve azon vagyunk, hogy a cél elérése valóra váljon.

Elérhetőségeim:

06/30 451 6643

E-mail: papcsilla2018@gmail.com

 

Bátai Éva

Mentor-Mekényes

Bátai Éva vagyok, Mekényesen élek, eddigi munkáim ide kötöttek. Évekig postamesterként dolgoztam, majd a Sásdi Gyerekesély Programban asszisztensként tevékenykedtem, ezt követően közösségi munkásként dolgoztam a településen. A „Lépés-Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben” projektben helyi mentorként szeretném az évek alatt kialakított jó kapcsolatomat tovább erősíteni a település lakóival, segítve a település és egyben a térség fejlődését, lakóinak boldogulását, közösségeink erősödését, egészségünk megőrzését, célirányos képzésekkel, rendezvényekkel. Születésem óta Mekényesen élek, mindig elvarázsolt a táj szépsége, az itt élő, vagy innen elszármazott emberek kötődése kicsiny falunkhoz. Bennem is egyre erősödött az identitástudat és ma már hiszem és tudom, hogy a megmaradásért közösen szembe kell néznünk a nehézségekkel, és csakis együtt, közös akarattal változtathatunk saját és közösségünk életén. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani kollégáimmal, elsősorban személyes kapcsolattartással, valamint a következő elérhetőségeken.

 

Elérhetőségeim:

Tel: 30/431-7103 

E-mail: evibatai@gmail.com

 

Bogyayné Gál Tünde

Mentor-Mágocs

Bogyayné Gál Tünde vagyok, két gyermekes családanyaként Mágocson élek, körzeti ápolói munkakörben dolgozom a településen.

Büszke vagyok a településemre és támogatok minden olyan kezdeményezést, ami a fejlődését szolgálja.

A „Lépés-Váltás az Észak- Hegyháton” projekt megvalósulása több lépcsőben is elősegíti ezt a fejlődést, melynek szeretnék én is aktív részese lenni. Részt kívánok venni a közösségfejlesztési folyamatokban, mentorként tevékenykedem, a kezdeményezéstől a megvalósulásig. Eközben fejlődni szeretnék, új kapcsolatokat, barátságokat, ismeretségeket szeretnék kötni, munkám eredményeként. Feladatomkörömhöz kapcsolódóan, részt fogok venni a programok megvalósításában, kapcsolatot fogok ápolni a célterületemen élő emberekkel, azaz mágocsi lakosokkal. Szeretném, hogy a minden korsztály számára kiterjedő programjaink minél több emberhez eljussanak a településen, és folyamatos együttműködést alakítsunk ki a közösségi események megvalósítása során.

Mágocs városában, a rendezvények aktív tagja vagyok, rendszeres kapcsolatot ápolok intézményekkel, egyesületekkel egyaránt, ahol önkéntes segítőként kapcsolódom be a programokba, éppen ezért rendszeresen egészségnapot is tartok a településen. Szervezői képességemet már évek óta gyakorlom a településen, amit önkéntesként szívesen osztok meg másokkal is.

Elérhetőségeim:

bogyaytunde@gmail.com

06 20/267-9567

 

Gerner Kitti – Linus Lucian Lyimo

Mentorok-Mágocs

Férjemmel, aki Tanzániából érkezett, 2015-ben házasodtunk össze. Mágocson élünk, ahol hamar elfogadta őt a közösség, így aktív részese lett, immáron velem együtt, a helyi életnek. Én főállásban tanárként dolgozom az itten iskolában, férjem pedig szerelőként helyezkedett el a Cabero Kft-nél.

Mindig kistelepülésen képzeltem el az életünket, szeretünk kisebb közösség tagjai lenni, olyan közösségé, amely képes a fejlődésre, megújulásra.

Ez a fajta együttműködés, amit a projekt ad más településekkel, úgy gondolom, a projekt velejét képzi, ez ébresztett rá arra, hogy milyen egyéb lehetőségeket és erőforrást lehet kiaknázni mindebből, hogy nemcsak a település, de a térségünk is erősebb legyen.

Elérhetőségeink:

Mobil:   +36-20/522-2290 – Gerner Kitti

                +26-20-/412-0007 – Linus Lucian Lyimo

E-mail:  kitti.gerner@gmail.com

              linuslucianlyimo@gmail.com

 

Zolnai Tünde

Mentor-Kisvaszar

Zolnai Tünde vagyok, 36 éves. Vásárosdombón lakom három éve párommal és 6 éves kislányommal. Előtte Kisvaszar településen éltem születésemtől fogva. Jogi asszisztensi és igazságügyi végzettséggel rendelkezem. Középfokú komplex nyelvvizsgám van német nyelvből.

A kisvaszari önkormányzati hivatalban 2009 óta tevékenykedem, illetve dolgozom a Kisvaszar Község Önkormányzat által 2018-as évben megnyert pályázat keretein belül közösségépítőként.

Szeretek emberekkel foglalkozni, emberek társaságában lenni és segíteni őket, amiben csak módom és lehetőségem nyílik. Ezért dolgozom 2018. tavaszától Alsómocsolád Község Önkormányzatának EFOP pályázatában települési mentorként, és szeretném szebbé-jobbá-tartalmasabbá esetlegesen egészségesebbé varázsolni Kisvaszar lakósainak mindennapjaikat különböző programok, egészségfejlesztő rendezvények megvalósításával a településen.

 

 

Legedi László Jánosné

Közösségfejlesztő 

László-Legedi Jánosné, Erzsi vagyok, nyugdíjas pedagógus. 

Mekényesen élek születésem óta. Büszke vagyok a településemre és támogatok minden olyan kezdeményezést, ami a fejlődését szolgálja. 

A „Lépés-Váltás az Észak- Hegyháton” projekt megvalósulása több lépcsőben is elősegíti ezt a fejlődést, melynek szeretnék én is aktív részese lenni. Részt kívánok venni a közösségfejlesztési folyamatok koordinálásában, a kezdeményezéstől a megvalósulásig. És közben én magam is fejlődni szeretnék, új kapcsolatokat, barátságokat kötni, munkám eredményeként a célcsoportokon belül sok-sok emberke „nézőpontját” irányítva változtatni. Feladatom lesz különböző közösségi akciók, tevékenységek, események, programok megvalósítása.

Aktív tanítóként intenzíven kapcsolódtam a projektpedagógiai módszerek bevezetéséhez, kidolgozásához és alkalmazásához a Mágocsi iskolában, melynek során tanulóink közösen, együttműködve jutottak el egy-egy probléma megoldásához. Megismertem a projektmódszer elvi alapjait és gyakorlati alkalmazásának módjait. Úgy érzem, hogy a mostani feladataim sikeres elvégzéséhez nagy segítséget jelentenek a pedagógusi pályán szerzett tapasztalataim, melyeket szívesen osztok meg másokkal is.

Aktív internethasználó vagyok, ezért elérhettek itt: legben@freemail.hu, kapcsolatba léphettek velem a Facebookon is, (Jánosné László-Legedi) vagy hívhattok a 20/927 99 50 számon is.

 

Mészáros-Taller Marietta

Közösségfejlesztő

Mészáros-Taller Marietta vagyok, 2010 óta dolgozom teleház-asszisztensként, 2012 óta IKSZT-asszisztensként a “Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott Teleházban/Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben. 2014 októbere óta a „SZÍN-TÉR” Művelődési Ház igazgatója, 2014 decembere óta pedig a „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője vagyok. 

 

Fontos számomra Alsómocsolád és a településen élők, és hiszek abban, hogy jövőnk csak térségi szinten, együttműködésre alapozva lehet. Ennek egyik legmegalapozottabb és jelen tudásunk szerint legjobban kidolgozott eszköze a “Lépés-Váltás az Észak-hegyháti Mikrotérségben” című projekt, melynek megvalósulását közösségfejlesztőként segítem.

 

Feladataim közé tartozik a célterületek közösségfejlesztési folyamatainak koordinálása, újak kezdeményezése, valamint a manifesztálódott igények megvalósítása; közösségi akciók, interjúk, beszélgetések kezdeményezése, lefolytatása; közösségfejlesztő mentorálás, szakmai-módszertani támogatás, tanácsadás és helyszíni jelenlét biztosítása a célterületen; folyamatos kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel, a másik közösségfejlesztővel és a települési mentorokkal, valamint a helyi sajtóval.

Telefon: +36-30/908-3614

E-mail: tallermarietta13@gmail.com

 

Tanácsadók

 

Halmai Gáborné

Közösségfejlesztő tanácsadó

Halmai Gáborné Zsuzsa vagyok, közösségfejlesztő, helyi társadalomfejlesztő, kultúraközvetítő

Az Észak-Hegyhát településein 2010 óta vagyok ismerős, több programban dolgoztam településeinken:  Közös Út, Köz-Tér-Háló, Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió. Szeretem a vidéki életet, és hiszek abban, hogy az emberek a nagyvárosoktól távol is kialakíthatnak szép környezetet, élhető életet, aktív közösségeket. Persze itt nagyobb a kihívás, nehezebb a feladat. Ugyanakkor még többet tudunk egymásról, gyakoribbak a személyes találkozások. Erre szeretnénk építeni a Lépés-Váltás az Észak Hegyháton projektben is, ahol a közösségfejlesztés területén dolgozom szakértőként. Az egymásra figyelés, az értékek felfedezése és óvása önmagunkban, környezetünkben és szomszédságunkban még sok kihasználatlan erőforrást rejt. Szeretnék azért dolgozni a mentorokkal , közösségfejlesztőkkel együtt, hogy többen legyenek az ittmaradók , mint az elmenők, a tapasztaltabb korosztályok és fiatalok között pedig egyre több híd épüljön, így is növelve térségünk élhetőségét.

Elérhetőségeim:

30/9112119  , zshalmai@gmail.com

 

 
Varga Péter
Humán tanácsadó

 

Negyed százados szakmai pályafutásom alatt több száz projektben vehettem rész, sok ezer emberrel dolgozhattam változáskezelési tanácsadóként közigazgatási, vidék és területfejlesztési és szervezetfejlesztési projektekben. Munkám két területre irányul, egyrészt a kicsi és nagy szervezetek, települések, ágazatok stratégiáinak megalkotása a jövőkép, a célok és célokhoz vezető lépések meghatározására. Másrészt a szervezetek, csoportok és az egyének képességeinek fejlesztésére, hogy képesek és motiváltak legyenek megvalósítani a kitűzött célokat, elfogadni a szükséges változásokat.Életünket minden területen változó környezetben éljük. A külső változások akár akarjuk, akár nem hatással vannak ránk. Saját, vagy egy szervezet céljainak megvalósulásához nem csak az ebből eredő változásokat kell kezelni, hanem a külső változásokat hatásait is. Ebben próbálok segíteni.A szervezeteket legyen az egy vállalkozás, intézmény, járás, falu, egy utca, vagy egy család emberekből áll. A szervezetek az emberekhez hasonlóan képességekkel, tulajdonsággal rendelkeznek, van közös emlékezetük, vannak értékeik, tudnak szeretni és gyűlni. A munkám során próbálom a szervezetek (és bennük az emberek) képességeit fejleszteni, hogy legyenek saját céljaik, legyen motivációjuk annak elérésére és képesek legyenek a változásra. Senkit ne hagyjanak az út szélén.A projekt egy lehetőség a térségnek, hogy szervezetté váljon. Humánerőforrás tanácsadóként egyrészt a projektben tervezett tevékenységek, rendezvények, szolgáltatások tervezéséhez nyújtok segítséget másrészt a mentorok működését támogatom szakmailag.

 

Szabó Dorottya

Egészségfejlesztési tanácsadó

Pécsett születtem és élek. 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász szakán szereztem diplomát.

Az egészséges életmód fontosságát családom és ismerőseim körében is terjesztem. Munkám során  fontosnak tartom, hogy a pácienseim figyelmét is felhívjam az életmód váltás szükségességére és fontosságára.

Nagyon izgalmasnak és szakmailag megtisztelőnek tartom, hogy ebben a projektben egészségfejlesztési tanácsadóként dolgozhatom, ugyanis a program egyik kiemelt területe a testi és lelki egészség fontosságának felismerése, mely a minőségi élet legfőbb tényezője.

Az egészség megőrzéséhez nem elengedő a helyes táplálkozás, az csak szükséges, de nem elégséges feltétel. Napjainkban jellemző, hogy az emberek közül kevesen fordítanak kellő figyelmet a mozgásra, életmódjuk meglehetősen mozgásszegény. Amellett, hogy a mozgás egészségre gyakorolt jótékony hatása egyértelmű, annak hiánya több betegség kialakulásához is vezethet

A program megvalósítása során szakmai célomként határozom meg, hogy a résztvevők életkortól és nemtől függetlenül ismerjék meg, és a  mindennapjaikba is építsék be azokat a mozgás-technikákat, gasztronómiai-, és a mentális jóllét fejlesztését segítő lehetőségeket, melyek egy  magasabb minőségű élet megalapozója lehet.

Ahogy Csernok Miklós fogalmazott: „Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés, semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.” Azért dolgozom, hogy a résztvevők ezt ne csak megértsék, hanem fektessenek is be egészségük megőrzésébe.