Értéktár

A templom körüli park és a partoldalba simuló emlékmű és kaptató lépcsősor a pécsi G. Detky Rita tájépítész keze munkáját dicséri.A II. világháború áldozatainak emlékműve.

Eredeti sváb jellegű ház. A házat 1914-ben építették. A baranya-tolnai dombság jellegzetes sváb építészeti formájában. Az utcára merőlegesen a lakóház, majd keresztbe a gazdasági épület, benne a pajta és az istálló. A lakóház építési anyaga: a lábazat terméskő és tégla, a falak vályog és vert fal. A mennyezet fagerendás, viklis. A lakóházra jellemző az utcafronton két

A katolikus templom mostani sekrestyéje feltehetően a XII. században épült feltehetően temetőkápolnának. Majd 1846-ban Nepomuki Szt. János tiszteletére építették hozzá a templomot, így nyerte el mai formáját. A templom oltára a copf stílus jegyeit mutatja, oltárképe az utolsó Dorfmeister kép, melyet a művész már nem is fejezhetett be.  

Bikalon, a Puchner Kastélyszállótól keletre van életfa állítva. A főút északi oldalán van, egy szépen parkosított részen. Térkő burkolat övezi a karcsú életfát, melynek felülete dúsan faragott.Az életfa déli oldalán Bikal címere van. És ezen kívül sok érdekes faragás is látható: korona, oroszlán, vár, eke, kereszt, makk, tölgyfalevek, halak, virágok, Még egy nyitott könyv két

Balatoni Mátyás (1918-2017) egyházzenész, zeneszerző, kórusvezető, Mágocs Város díszpolgára (2001).  A mágocsi gyermekként fölcseperedett Balatoni Mátyást már kamaszkorában Ausztriában taníttatták, később Pécsett teológiát, a Budapesti Pázmány Péter egyetemen pedig angolt, németet és latint tanult. A háború után csak nehezen indult el a pályája. 1956 után egy évre bebörtönözték. Később Mágocson világi és egyházi kórusa is

A főtérrel szemben a város helytörténeti gyűjteménye az egykori patinás parasztházban kapott helyet, amelyet a 2010-es városfejlesztési projekt keretében újítottak fel. Kiállítások és programok révén, a hagyományőrzés egyik kiemelt helyszíne lett. A főépületben, és udvari keresztszárnyban az egykori virágzó mezőváros tárgyi emlékeit tekinthetik meg az arra járók. A Helytörténeti Gyűjteményt mágocsi lakosok által felajánlott régi

2013.augusztus 18.-án a Bikalról kitelepített németekre és az ide telepített, itt új otthonra lelt felvidéki magyarokra, valamint, csángókra emlékezve közös emlékművet adtak át a községben, amit Hartung Zoltán helyi műköves mester készített. Az emlékmű avatásán megjelent a szlovákiai Hidaskürt polgármestere is. A második világháború után az ezer lelket meghaladó Bikal közel nyolcszáz fős német lakosságának

A hősi emlékmű az első és második világháborúban elhunyt hősi halottaknak állít emléket. A gránittáblákon fájdalmasan sok Bikali neve sorakozik. A II. Világháború 75 áldozatot követelt Bikaltól, akik a harcokban, a hadifogoly- illetve munkatáborokban haltak meg. Emléküket, nevüket ma a főterén felállított emlékmű őrzi.

Bikali lakosok életvitelének, gazdálkodásának, lakáskultúrájának az emlékeit a falu- vagy tájházban tekinthetik meg a látogatók. A tájház épületét 1905-ben Dörmer János építette. Az épület 2003-ban került az önkormányzat tulajdonába. Nagyon jó állapotú, a Baranya megyei tájházak közül valószínűleg a leggazdagabb, kizárólag helyben gyűjtött néprajzi anyagokkal rendelkezik. Az anyag összegyűjtésében elévülhetetlen érdeme volt Dobrovodszky Lászlóné vezette

Az evangélikus templomot 1928-ban építették. A környéken ez az egyetlen olyan templom, melynek oltárképén Jézus feltámadása látható. A szép, egyszerű belsővel rendelkező templom éke, a még ma is jól működő Angster-orgona Két harangja van. A nagyharangot Ruepprecht János öntötte Pécsett 1878-ban. Súlya 130 kg, alsó átmérője 65 cm. Palástján 3 oldalról díszítmény látható: virágmotívum, magyar