Rendezvények

Projektnyitó rendezvény

Projektnyitó rendezvényA projekt megvalósítás során egy nyitó rendezvény kerül megtartásra. Cél a sajtó és meghívott vendégek tájékoztatása élőszóban a projekt megnyitása kapcsán.

A rendezvény szakmai tartalma:

Téma a projekt célja, a fontosabb események és elvárások eredmények ismertetése. Az előadások megtartására projektor segítségével kerül sor, diavetítéssel.

Bővebben >>>

 

Önkéntes toborzás

Önkéntes toborzásÖnkéntességen alapuló helyi kezdeményezések a helyi szolgáltatások minőségének növelése érdekében a projekt 5 alkalommal valósít meg önkéntes toborzást, melyet követően megvalósul azok  felkészítése, koordinálása, segítése, önkéntes-, és iskolai közösségi szolgálatot koordináló helyi kezdeményezések megerősítése.

Bővebben >>>

 

 

1000 nap 1000 hegyháti családért

A programelem célja: A gyermekes vagy gyermekvállalás előtt álló családok felkészítése, a tudatos és harmonikus családi életre, az új élet fogadására a mai kor kihívásainak megfelelően.

A programelem tartalma: Családtervezés. A család és a gyermek viszonya, családmodellek, gyermek szerepe a családon belül. Testi-, lelki egészség fogalma, dimenziói, a mentális egészség főbb sajátosságai, a témakörben a családtagok feladatainak, valamint az egészségügy által nyújtott lehetőségek számba vétele. Válságok, konfliktusok és azok kezelési módjai. Gyermeknevelés, életkori sajátosságok tükrében, lélektani fejlődés, helyes táplálás, balesetmegelőzés, higiénia, gyógyszerhasználat és oltások, szűrővizsgálatok.

Szülő leszekSzülő leszek

Felkészülés a szülővé válásra két helyszínen megvalósuló, 5-5 alkalomból álló interaktív klubfoglalkozás sorozat tematikus előadásokkal és gyakorlati ismeretátadással kamaszoknak és fiatal felnőtteknek, előadások témái: családtervezés, felkészülés az anyaságra, apaságra (testi-lelki felkészítés), az a csodálatos 9 hónap – a magzat fejlődése és a várandósság, csecsemőgondozás, táplálás, gyermek testi, lelki fejlődése

Bővebben >>>

Kerekasztal beszélgetésKerekasztal beszélgetés a XXI. sz-i családokért

A programelem a gyermekellátó rendszer szakemberei részére „Aktualitások a gyermekellátásban” címmel valósít meg egy konferenciát és kerekasztal beszélgetést 60 fő bevonásával.

Bővebben >>>

Szülők AkadémiájaSzülők Akadémiája

Hogyan legyek jó szülő! Tradicionális értékek és az új kor új kihívásai a gyermeknevelésben. Támpontok a gyermeknevelésben egy helyszínen megvalósuló, 15 alkalomból álló interaktív klubfoglalkozás sorozat tematikus előadásokkal és gyakorlati ismeretátadással családalapítás előtt állóknak, szülőknek és nagyszülőknek.

Bővebben >>>

ZenekuckóZenekuckó

Boldog gyermekekért rendezvénysorozaton belül a „Zenekuckó” 20 alkalommal megrendezésre kerülő családi művészeti nevelési program, zenei élmény.

A foglalkozások célja, hogy oldott, szeretetteli légkörben a kisgyermekes szülőkkel megismertessük a zenei nevelés lehetőségeit, a szülők és a gyerekek átéljék a közös éneklés és játék élményét, a gyerekek már a legkisebb korban érzékennyé, fogékonnyá váljanak a jó zene, a művészetek iránt. A felnőttekben szeretnénk kedvet ébreszteni az énekléshez, segítséget, bátorítást adni, útmutatást az értékes zenei anyag válogatáshoz.

Bővebben >>>

Latin fitneszGyermekhordozós latin fitnesz

24 alkalommal megrendezésre kerülő, családi mozgáskultúra és zenei nevelő program, melyet 2 helyszínen – Bikalon és Mágocson -, összesen 24 alkalommal szervezünk meg. A programba bevont résztvevők száma a pályázati időszak alatt: 120 fő.

Bővebben >>>

 

 

 

Egészségfejlesztő rendezvények

Az Egészségfejlesztő rendezvények célja az egészség- és környezettudatosság növelése a célterület – Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás – lakossága, kiemelten a hátrányos helyzetű emberek körében.

A program megcélozza:

  • az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmódváltást támogató programok szervezése segítségével,
  • helyi kommunikációs rendszer kiépítését és működtetését (programok, rendezvények, információs napok, előadások) az életmódváltást támogató programokon történő részvétel elősegítése érdekében,
  • a térségben jelen lévő szenvedélybetegségek – alkoholfüggőség, dohányzás, egyéb szenvedélybetegségek – prevencióját,
  • a szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzését,
  • a közösségi színterekhez kötődő modellprogramok megvalósítását az egészséges táplálkozás, a járványügyi ismeretek növelése, veszélyes anyagokkal kapcsolatos ismeretek tekintetében, a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás propagálását, lehetőségének megteremtését.

EgészségnapEgészségnap

Cél: a szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás megvalósítása a résztvevők egészségtudatos magatartásának kialakítása, környezettudatos szemléletformálása, életszínvonaluk növelése érdekében, komplex Egészségnap keretein belül.

 

A rendezvények szakmai tartalma:

Komplex Egészségnap ismeretátadásra és figyelem felhívásra alkalmat teremtő előadás-sorozattal, szűrővizsgálatokkal, egyéb felmérési módszerekkel, környezettudatos szemléletformálással, egészséges ételkóstolóval.

Bővebben >>>

Egészségfejlesztő rendezvényEgészségfejlesztő rendezvények

Cél: a szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás megvalósítása a résztvevők egészségtudatos magatartásának kialakítása, életszínvonaluk növelése érdekében, interaktív klubfoglalkozások keretein belül.

 

A rendezvények szakmai tartalma:

Az Egészségnapra épülő interaktív klubfoglalkozás felvezető előadásból, majd a csoport igényeire épülő kerekasztal beszélgetésből és/vagy közös cselekvési tervek készítéséből áll.

Bővebben >>>

Egészségfejlesztő KlubEgészségfejlesztő klubbok

Cél: az Egészségnapon, Egészségfejlesztő rendezvényeken megismert alapvető tématerületek alaposabb áttekintése, az életmódváltáshoz szükséges ismeretek elsajátítása, gyakorlati bevezetése.

 

A rendezvények szakmai tartalma:

Az Egészségnapra és az Egészségfejlesztő rendezvényekre épülő interaktív klubfoglalkozás, mely az előzőekben feltárt/érzékenyített tématerületek alaposabb megismerését, közös megélését, mozgásélmények átélését és a mindennapokba épülését célozza a résztvevők egészségtudatos magatartásának kialakítása, életszínvonaluk növelése érdekében. Interaktív klubfoglalkozás 4-4 alkalommal 3 helyszínhez kötődően, mely felvezető előadásból, kerekasztal beszélgetésből, mozgásgyakorlatokból és egészséges ételkóstolásból áll.

Bővebben >>>

Élet-Helyzet KlubÉlet-Helyzet Klubbok

Cél: felkészülés a mentális és egészségügyi krízishelyzetekre az önsegítés/segítségnyújtás jelentőségének tudatosítása, beépítése a mindennapokba.

Bővebben >>>

 

A rendezvények szakmai tartalma:

Interaktív klubfoglalkozás, mely felvezető előadásból, majd a csoport igényeire épülő kerekasztal beszélgetésből áll, az adott témakör esetén gyakorlati aktivitással kiegészítve, 6 helyszínen.

Bővebben >>>

KitelepülésKitelepülések

Cél: a rendezvényeken az egészségfejlesztő hálózatok által kidolgozott, rendelkezésre álló tájékoztató anyagok, flyerek és foglalkoztató kiadványok segítségével figyelemfelhívás a szenvedély betegségek megelőzésének és leküzdésének lehetőségeire. 

Bővebben >>>

 

Sportprogramok

Sportágválasztó napSportágválasztó nap

Az Észak-hegyháti Mikrotérség 2 iskolájában sportágválasztó nap. Sportágválasztó napok, a hazánkban már hagyományosnak nevezhető kezdeményezés mintájára, mindösszesen 240 fő bevonásával valósulnak meg. A cél a sport megszerettetése mellett, a személynek megfelelő, helyes sportágkiválasztásban segítség nyújtása gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.  Ez a rendezvény kifejezetten a gyerekeknek, illetve a gyermekes családoknak szól. A Sportágválasztó által cél, hogy a célcsoporthoz eljussanak a sport pozitív üzenetei, nemcsak elméleti síkon, hanem a gyakorlatban is. A lényeg, hogy a gyerekek, felnőttek ne csak nézzék az egyes sportbemutatókat, hanem aktív részesei legyenek maguk is a rendezvénynek, vegyék kezükbe a sporteszközöket, próbálják ki a sportágakat, tapasztalják meg egyes mozgásformák lényegét, hangulatát.  Bemutatásra kerülő, kipróbálható sportágak: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, karate, BMX kerékpározás, súlylökés.

Bővebben >>>

SportnapTematikus sportnapok

A Tematikus Sport Napok a projekt keretében 5 alkalommal kerülnek megvalósításra a felújított települési sport és közösségi terek átadását követően. A rendezvények pénteki vagy szombati napra esnek, a célterületről óvodás, iskolás gyerekcsoportok érkeznek pedagógusok, testnevelő tanárok kíséretében. A rendezvényeken családok, szülők és gyerekek együtt próbálják ki a sportágakat, közös élményeket és hasznos információkat szereznek. A programok a felújított létesítményekhez köthetők. A tematikus sportrendezvények kapcsolódnak a mozgásformák népszerűsítéséhez, előzetes egyeztetés szerint.

Bővebben >>>

Sport és Fitt KlubSport és Fitt Klubbok

Hagyományos, helyben már működő mozgásforma (asztalitenisz, tánc, fitnesz) széles körben való hozzáférésének biztosítása 32 alkalommal, minimum 192 résztvevővel.

Bővebben >>>

 

 

Ifjúsági programok

Hagyj nyomot!Hagyj nyomot!

A programsorozat specifikus célja az Észak-Hegyhát megtartó és vonzerejének, turisztikai potenciáljának javítása 18 alkalommal, mindösszesen 108 fő bevonásával. Közvetlen cél a térségi identitás erősítése, valamint a települési értékek megismertetése a NEET Fiatalokkal.

A „Hagyj nyomot” programsorozat az értékek, tudások interaktív tovább-örökítési lehetőségét célozza meg, a tervező csoport által kiválasztott témákat fókuszba állítva.

A településekre tervezett tematikus „napokon” a térségben élő, tematikát jól ismerő és megjelenítő emblematikus személyek segítségével, interaktív módon kerülnek bemutatásra és népszerűsítésre az adott nap értékei.

Bővebben >>>

Legyen tiéd a tér!Legyen tiéd a tér!

A rendezvénysorozat célja a településeken még fellelhető, helyi értékként számon tartott emberi tudások bemutatása, tovább tanítása a fiatalabb generációk és a társtelepülések lakosai felé a közösségi terek kihasználtságának emelésével, 60 alkalommal, mindösszesen 240 fő részvételével megtartott programsorozaton, valamint a program eredményeit feldolgozó, 5 helyszínen megvalósuló kiállításon. A program elsődleges célja, hogy a közösségi tereken, helyi gyűjteményekben és a szépkorúak emlékezetében őrzött tudás tovább örökítődjön, megmaradjanak a helyi értékek. A településenként 10 alkalommal megvalósuló, a különböző generációk közti szakadék csökkentését célzó tematikus beszélgetéssorozat.

Bővebben >>>

 

Munkaerő-piaci rendezvények

Kulcsemberek KlubjaKulcsemberek Klubja

Cél: a településeken élő eddig önállóan, együttműködés nélkül tevékenykedő kulcsemberek közösen képessé váljanak arra, hogy tudatosan és felelősen gondolkozzanak a térség jövőjéről. A módszerek között szerepel a kerekasztal beszélgetés, a prezentációval kísért elméleti oktatás, csoportmunkák, a kulcsemberek által alkalmazott vezetési módszerek bemutatása és átadása, ezek feldolgozása, megbeszélése.

Bővebben >>>

Magunk Kenyerén KlubMagunk Kenyerén Klub és Fórum

A „Magunk” jelző különös jelentőséggel bír, ugyanis nem külső források, külső tőke bevonásával történő fejlesztések és kezdeményezések megvalósulásáról szólnak a klubfoglalkozások, hanem a helyi problémák megoldásáért, a helyi fejlődésért potenciálisan tenni tudó és tenni akaró helyi szereplők összefogását, önszerveződését, a belső erőforrások mozgósítását, hasznosítását igyekszik megvalósítani. A program keretei között e helyi szereplők együtt gondolkodnak a saját közös sorsukról, ami merőben új felfogás, meg kell rá tanítani az embereket.

Bővebben >>>

Jó gyakorlatok >>>

Nagy tervek, kis kertekNagy tervek – kis kertek

Településenként 1 alkalommal toborzás, 1 alkalommal mentorálás, 1 alkalommal pedig vetőmag biztosítása 50 fő roma család bevonásával. Praktikus kiskert művelési gyakorlatok átadása. Növényápolásban és –gondozásban segítségnyújtás.

Bővebben >>>

 

Esélyegyenlőségi rendezvények

Segítő hálóSegítő-Háló

Cél: Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése a Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórumokon keresztül, 18 alkalommal, mely során a célcsoport közvetlenül, lakóhelyén (az akcióterület mind a 6 településén) kap lehetőséget a Munkaügyi Szervezet, az Egészségfejlesztési Iroda, a LEADER munkacsoport és a partnerszervezetek képviselőivel a személyét érintő ügyek előre mozdításában.

Bővebben >>>

Kreatív önsegítőKreatív Önsegítő tematikus Klubfoglalkozás

A projekt 24 alkalommal, alkalmanként 8 fő bevonásával tart önsegítő tematikus klubfoglalkozásokat.

A csoportfoglalkozások során megszerezhető kompetenciák, melyek a mindennapi életben való eligazodást segítik elő. A tematika összeállításánál figyelembe vesszük a célcsoporttagok korlátait, a feladatok kiválasztásánál az általuk is végezhető gyakorlatokat helyezzük előtérbe. A Hidas (célorientált) szerepjáték lehetőséget teremt arra, hogy a célcsoport fogyatékkal élő tagjai és a fogyatékkal nem rendelkező résztvevők is szembesüljenek a fogyatékok jelentette korlátokkal, természetesen akkor, amikor a csoportkohézió már kialakult és fogékonnyá váltak a probléma iránt.

Bővebben >>>

Ismeretterjesztő workshopokIsmeretterjesztő work shop-ok

A cél hozzájárulni az egyéni életpálya sikeres folyamatos alakításához, melyhez megfelelő tudásra és készségekre van szükség, amelyeket nem válthat ki egy külső, néhány alkalommal végzett pályaválasztási tanácsadás – „képességfelmérés” vagy alkalmassági tesztelés és ennek nyomán valamely „pályára irányítás”.

A projekt kilenc alkalommal alkalmanként 12 fő bevonásával valósítja meg a programelemet. Az életút-támogató rendezvényeinken személyes jövőkép kialakítása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges információszolgáltatást, pályatanácsadást és az életpálya-építési kompetenciák fejlesztését foglalja magába, mely célzottan az érintett célcsoporttagok és családjaik részére kerül megvalósításra.

Bővebben >>>

Esélyegyenlőségi fórumEsélyegyenlőségi fórumok

Cél: Az esélyegyenlőségi projekt elem közvetlen és közvetett célja, a mélyszegénységben élők, a romák, a térségben élő gyermekek, idősek és fogyatékosok esélyegyenlőségének megteremtése.

A rendezvény szakmai tartalma:

Kisvaszar, Nagyhajmás, Alsómocsolád, Mágocs településeken kerül megrendezésre, melyre az együttműködő partnerek közül meghívásra kerül többek között a Mágocsi Szociális Gondozási Központ, Köz-Tér-Háló Alapítvány. A rendezvény szakmai tartalmát a projektben dolgozók alakítják ki, a szakmai vezető útmutatásával. A projekt 4 alkalommal az Antidiszkriminációs képzésre alapozottan, valamint a HEP és TOP elvárás rendszeréhez kapcsolódóan esélyegyenlőségi fórumot rendez az érintettek képviselői számára 4 alkalommal, mindösszesen 152 fő bevonásával.

Bővebben >>>

AnkétAnkét – önfejlesztő csoportok

Cél: A projekt 18 db ankétot valósít meg, a célok és elérendő eredmények kapcsán 126 fő bevonásával. Az ankétok az előrehaladás és elvárás kontextusában, azok megvitatására rendezett nyilvános értekezletek. Célja a menedzsment, valamint a bevont célcsoporttagok által a projekt előrehaladásával kapcsolatosan, meghatározott témák megtárgyalása, a nézetek kicserélése. A résztvevők tájékozódása időszerű kérdések megvitatása alapján történik. Járulékos haszonként a bevont célcsoport tagok kommunikációs és együttműködési, közösségi kompetenciája fejlődik.

Bővebben >>>

 

Együtt könnyebb – Nemzetiségi rendezvények

Cél: a célterületen – Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás – élő különböző (német, roma) nemzetiségekhez tartozó résztvevők, kiemelten a roma nemzetiségűek megéljék saját hagyományaikat, megmutassák azokat a más nemzetiségekhez tartozóknak, megismerjék a többi nemzetiség kultúráját egy egész napos kulturális és gasztro fesztivál keretein belül, mely hatására elfogadóbbá, befogadóbbá válnak, kapcsolati hálójuk bővül, együttműködések jönnek létre erősítve a nemzetiségi, települési és térségi kohéziót, identitást.

Nemzetiségi nagyrendezvényNemzetiségi nagyrendezvény

A nemzetiségi kulturális és gasztro fesztivál keretein belül a célterületen együtt élő nemzetiségek interaktív módon, élményalapú módszerek segítségével mutatják be egymásnak és az érdeklődőknek hagyományaikat, kulturális és gasztronómiai kincseiket.

Bővebben >>>

rendezvényNemzetiségi kisrendezvény

A célterületen – Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás- élő különböző nemzetiségekhez (roma, német) tartozó résztvevők, kiemelten a roma nemzetiségűek megéljék saját hagyományaikat, megmutassák azokat a más nemzetiségekhez tartozóknak, megismerjék a többi nemzetiség kultúráját nemzetiségi találkozó keretében, mely hatására elfogadóbbá, befogadóbbá válnak, kapcsolati hálójuk bővül, együttműködések jönnek létre erősítve a nemzetiségi, települési és térségi kohéziót, identitást. A célterület minden egyes településen 1 db nemzetiségi találkozó valósul meg.

Az adott településen élő nemzetiségek találkoznak egy délután keretében, annak érdekében, hogy egymás kultúráját, történelmét megismerjék. A cél a nemzetiségek közötti összetartozás érzésének erősítése, egymás iránti érzékenyítés. A fórumon elindul a beszélgetés, a kommunikáció a különböző nemzetiségek között, a kultúrák közötti párbeszéd erősödik. A településen élő nemzetiségek (német, roma) vezetői és a térség szociális szakemberei, a projekt humántanácsadója is megjelennek ezeken az eseményeken.

Bővebben >>>

 

Projektzáró rendezvény

 

MEGHÍVÓ
„Lépés-Váltás az Észak -Hegyháti Mikrotérségben”
EFOP-1.5.3-16-2017-00070

Alsómocsolád Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt – az „EFOP-1.5.3-16-2017-00070, Lépés-Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben” c. projekt projektzáró rendezvényére.

A rendezvény célja a projekt hivatalos zárása, valamint a megvalósult programelemek bemutatása.

Időpont: 2021. május 12.,13:00
A rendezvény online formában kerül megtartásra, a pandémiás helyzetre való tekintettel.

PROGRAM ISMERTETŐ:

13:00-13:05 KÖSZÖNTŐ – DICSŐ LÁSZLÓ, ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

13:05-13:15 KÖSZÖNTŐ – DR. HARGITAI JÁNOS, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ (FELKÉRÉS ALATT)

13:15-13:30 EFOP-15.3-16-2017 „LÉPÉS-VÁLTÁS AZ ÉSZAK HEGYHÁTI MIKROTÉRSÉGBEN C. PROJEKT BEMUTATÁSA – VIDÁK KRISZTINA, PROJEKTMENEDZSER, ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

13:30-14:10 SZEKCIÓ „ÜLÉSEK”

  1. SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS – ZAGYVA GABRIELLA
  2. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS – BALOGH ANIKÓ
  3. GAZDASÁGFEJLESZTÉS- HALMAI GÁBORNÉ

14:10 A PROJEKT JÖVŐJE – DICSŐ LÁSZLÓ, ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

 

Kérjük, hogy a beszélgetéshez az alábbi linken csatlakozzanak.

Meeting ID: 851 2867 0830
Passcode: 286034

 

Kérjük, részvételi szándékát az alábbi visszaigazoló űrlapon jelezze, 2021.05.05-ig

 

Alsómocsolád, 2021.04.18.

 

Tisztelettel:

Dicső László

polgármester

 

Sajtóközelmény projektzárásról