Tevékenységeink

A projekt keretében a támogató képzések és programok, a tehetséggondozás és közösségépítés mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel – például az ifjúságpolitika terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal – való együttműködés kialakítására, elmélyítésére, továbbá a környező települések lakosságával és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására. A program során kialakítandó közösségben megfelelő környezet áll rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris ismeretterjesztéshez.

 

A projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg :

 • 1 fő projektmenedzser foglalkoztatása heti 20 órában, 36 hónapon keresztül
 • 1 fő pénzügyi vezető foglalkoztatása, heti 20 órában, 36 hónapon keresztül
 • 1 fő szakmai vezető megbízása, heti 40 órában, 36 hónapon keresztül
 • 1 fő szakmai koordinátor foglalkoztatása, heti 40 órában, 36 hónapon keresztül
 • 1 fő szakmai asszisztens foglalkoztatása heti 20 órában, 36 hónapon keresztül
 • 7 státusz települési mentor foglalkoztatása, heti 20 órában 33 hónapon keresztül
 • 1 fő Egészségfejlesztési tanácsadó megbízása 36 hónapon keresztül
 • 1 fő Humán szolgáltatási tanácsadó megbízása 36 hónapon keresztül
 • 1 fő Közösségfejlesztő tanácsadó megbízása 36 hónapon keresztül
 • 1 fő közösségfejlesztő foglalkoztatása heti 40, vagy 2 fő heti 20-20 órában 36 hónapon keresztül
 • 1 fő könyvvizsgáló megbízása
 • Nyilvánosság biztosítása 
 • Lezajlik 100 fő bevonását célzó toborzás 5 alkalommal 
 • Lezajlik 30 fő részvételével projektnyitó rendezvény
 • 5 fő közszolgáltatásban dolgozó, vagy ott munkát vállalni kívánó személy részére OKJ képzés biztosítása 
 • 5 fő foglalkoztatása a közszolgáltatásokban
 • 16 fő részére antidiszkriminációs képzés 
 • 15 fő részére közösségfejlesztő képzés 
 • 12 fő részére háztáji kertészet és gazdálkodás képzés 
 • 3 fő részére „Gyermekhordozós latin fitnesz oktatói képzés 
 • 24 fő részére Alapkompetencia-fejlesztés
 • 24 fő részére Reintegrációs tréning
 • 24 fő részére Álláskeresési tréning 
 • 20 fő részére Angol nyelvi képzés
 • 20 fő részére Mediáció képzés 
 • 4 fő részére Népi játékok a fejlesztőpedagógiában akkreditált peagógusképzés
 • Megvalósul a Boldogság óra akkreditált pedagógus képzés
 • Megvalósul egy kommunikációs képzés a humán közszolgáltatások területén dolgozóknak
 • Megvalósul csoportos szupervízió a humán közszolgáltatás területén dolgozóknak
 • Megvalósul 120 fő kompetenciamérése
 • 16 hónapon keresztül megvalósul 120 fő egyéni álláskeresési tanácsadása
 • 16 hónapon keresztül megvalósul 32 fő munkaerőpiacon elhelyezkedett személy utánkövetése 
 • 36 alkalommal 72 személy aktivitásával tudástranszfer valósul meg 
 • Klubfoglalkozás keretében ankét, önfejlesztő csoportok alakulnak 120 fő részvételével, 18 foglalkozással 
 • Létrejön az Élet-Helyzet Klub 12 alkalommal, mindösszesen 120 fő részvételével 
 • Lezajlik 32 alkalommal összesen 180 fő részvételével a Sport és Fitt klubfoglalkoztás 
 • Megvalósul 9 alkalommal mindösszesen 108 fő részvételével ismeretterjesztő workshop 
 • A közösségi terek kihasználtsága érdekében megvalósul 60 alkalommal, mindösszesen 240 fő részvételével “Legyen tiéd a tér” foglalkozás 
 • A helyi értékek őrzését, tapasztalatgyűjtést a “Hagyj nyomot” ifjúsági programsorozat foglalkozásai segítik 18 alkalommal, mindösszesen 108 fő részvételével 
 • 96 fő szépkorú eljut a Senior Akadémiára
 • Megvalósulnak kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások 24 alkalommal, alkalmanként 8 fő részvételével 
 • Megalakul a “Magunk kenyerén” közösségi klub, 10 foglalkozással, 80 fő részvételével
 • Lezajlik 20 alkalommal az egészségfejlesztő klubfoglalkozás 120 fő részvételével.
 • 6 alkalommal Egészségnap kerül megrendezésre szűrőbuszokkal és kitelepüléssel 360 fő célcsoporttag eléréssel 
 • 6 alkalommal “Magunk kenyerén” fórum kerül megrendezésre 144 fő részvételével 
 • 4 alkalommal Esélyegyenlőségi fórum kerül megrendezésre 152 fő részvételével 
 • 16 alkalommal Kulcsemberek klubja – kerekasztal kerül megrendezésre
 • 18 alkalommal Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórum kerül megrendezésre
 • 2 alkalommal “Együtt könnyebb” – Nemzetiségi kultúra nagyrendezvény kerül megrendezésre, 220 fő részvételével
 • 6 alkalommal “Együtt könnyebb” – Nemzetiségi kultúra kisrendezvény kerül megrendezésre 192 fő részvételével 
 • 2 alkalommal Sportágválasztó nap kerül megrendezésre 240 fő elérésével 
 • 5 alkalommal Tematikus Sport Nap kerül megrendezésre 600 fő elérésével
 • 12 alkalommal Egészségfejlesztő rendezvény kerül megrendezésre 120 fő elérésével
 • Az alkoholfogyasztás és a dohányzás visszaszorítása érdekében megvalósul 30 kitelepülés a települések hagyományos rendezvényein
 • Elkészül a közösségi közlekedés szervezését célzó „HazaTér” – 1 db interaktív kommunikációs felület 
 • Megvalósul a „Nagy tervek – kis kertek, a mikrotérségben” program 
 • Létrejön a “Vigyázó szemek” önkéntes csoport
 • Megvalósul az “1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért” program
 • Elkészülnek a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok tematikái – 6 db
 • Lezajlik 1 projektzáró rendezvény

 

Kialakul egy átlátható, kommunikálható, jól szervezett szemléletformálási és szakértői mátrix, amely rendszerben az Észak – Hegyhát közigazgatási területén belül található csoportok interaktívan kommunikálhatnak egymással, valamint a prevencióban járatos szakértőkkel is. Az elmúlt időszak útkereséseire választ ad a széles igényeket innovatívan kiszolgáló, kimenetében fenntartható és adaptálható mintát nyújtó információs bázis és önszerveződési kör.