Magunk Kenyerén összefoglaló

A Lépés váltás az Észak Hegyháton projekt egyik kiemelt célja a helyi gazdaság erősítése, az ezzel kapcsolatos erőforrások, lehetőségek feltárása, a hozzá kapcsolódó hasznos ismeretek átadása, a településeken és a térségben az ezzel foglalkozó szereplők megtalálása, aktivizálása.

A program két cél is kitűzött: az egyik a Helyi erőforrások feltárása, a helyi gazdaságban rejlő lehetőségek számbavétele, kapcsolódási pontok megtalálása, a másik a térségben már működő alsómocsoládi Magunk kenyerén helyi gazdaságfejlesztési program megismertetése a térségben és a tapasztalatok átadása. Előbbi a klubok, utóbbi a Fórumok keretében valósult meg.

a helyi gazdaság fejlesztésében  nagy  szerepe van az önkormányzatoknak, de nagyon fontos, hogy az itt élők is megtalálják benne a szerepüket.

Amit  az önkormányzat tud befolyásolni: a vállalkozóbarát környezet, melynek többféle eleme is lehet, a helyi  ösztönző szabályozástól a természetbeni vagy anyagi támogatáson át a

vállalkozói infrastruktúra rendelkezésre állásával, vagy lehet ösztönző  a helyi pénz is melyet a kistelepülések közül elsőként Alsómocsolád vezetett be a helyi gazdaság élénkítésének egyik eszközeként.

 

Ami nélkül viszont nem működik a helyi gazdaság, azok a kezdeményezők és kezdeményezések, a felhasználható erőforrások és azok ismerete, az innovatív ütletek, az együttműködések és kapcsolódások más helyi, térségi lehetőségekhez.

 

A 10 alkalommal megtartott klubsorozaton a helyi gazdaság múltját, jelenét, lehetséges kitörési pontjait vettük számba a résztvevőkkel, arról beszélgettünk, hogy mely területen van reális fejlődési útvonal.

Az egyes települések helyi gazdaságának bemutatása, az erősségek gyengeségek feltárása, a helyben fontos fejlesztési ötletek nyomán a résztvevők az alábbi kitörési pontokat fogalmazták meg:

  • falusi turizmus kínálat bővítés, innovatív ötletek bevitele, hatékonyabb marketing
  • kézműves technikák tanítása és a megszerzett tudás alapján arra gazdasági kezdeményezések elindítása pl. rongyszőnyeg szövés, papírfonás…..
  • a kertművelésre való ösztönzés, és azt támogató akciók, a helyi termelők hálózatokhoz való kapcsolódásának segítése, ösztönzése

A Fórumok további közös irányokat is fejlesztési, továbblépési lehetőségeket is felszínre hoztak, térségi szinten megvalósítható projekt  javaslatokkal:

 

  • „Helyi termelő és kézműves névjegyek” A korábbi kezdeményezéseket erősítve, a mentorok és érintettek önkéntes munkájára is számítva teljessé tenni a helyi termelők térségi listáját. Az így kibővítésre kerülő adatbázist többféle formában feldolgozni és promotálni. Használni és bővíteni a média és social média felületeket a térségben. (közös térségi naptár, facebook oldalak, weboldalak).
  • „Falusi turizmus kínálat bővítése, a szállásadók, események népszerűsítése. Ezen a területen folyamatos az építkezés. Vannak már működő szálláshelyek és attrakciók, de segíteni kell azokat, akik most szeretnének belevágni szálláshely kialakításába. Számukra információkkal, képzésekkel, műhelymunkákkal további segítséget adni. A hangsúlyozottan innovatív egyedi szolgáltatásbővítés területén is fontos a közösségi gondolkodás. Építeni kell a már meglévő szervezetekre, megteremteni a kapcsolódásokat. (Hét Patak Gyöngye Natúrpark, Kapos-Hegyhát Natúrpark, Keleti Mecsek Turisztikai Egyesület, Baranya megyei Falusi Turizmus Egyesület, Mecseki Mézes Körút….)
  • A legnehezebb pálya a „vállalkozásösztönzés”. A helyi gazdaság szereplőinek konkrét és személyre szabott támogatása a vállalkozóvá válásban, vállalkozásbővítésben, pályázatírásban. Szükség lenne egy olyan speciális mentor-tanácsadó-integrátor szervezetre, ami maga is működhetne vállalkozási formában. A kamarák, a mikrotérségi unió már müködtetnek ilyen jellegű szolgáltatásokat, de a speciális személyre szabott, helyben elérhető támogatás formájának és tartalmának kidolgozása és elindítása nagyban hozzájárulhat a helyi gazdaság erősödéséhez.

A klubokat, fórumokat kiegészítette családi vállalkozás bemutatkozása a gyakorlatban, tapasztalatcsere gyümölcsfeldolgozó kisüzemben, rongyszőnyeg szövő önkormányzati projektnél.

Más projekt elemekkel együtt továbbélő program lehet a   Nagy tervek, kis kertek népszerű programeleme , kiegészülve az azóta elindult Közösségi kert gyakorlatával, vetőmag börzével, palántabörzével és, ötletbörzével. Gyarapítani lehet a tudástárat az erőforrás ismeret és a vállalkozói tudás gyarapításával, a jó gyakorlat tudástár tovább bővítésével.

 

Érdemes számba venni és összehívni a  termelőket, és velük tovább tervezni, egy lehetséges térségi piac tartalmát és formáját,  mi az ami településen belül, mikrotérségi szinten, vagy térségi piacon értékesíthető, mit érdemes feldolgozni, bevonni egy védjegy alá, ezzel is emelni az értékét. Hol milyen rendezvényeken lehet és érdemes megjelenni a Falunapokon, Mikrotérségi kézműves rendezvényeken, Családi Napokon túl. A helyi gazdaság lehet a legbiztosabb jövedelemforrás hosszú távon, de sokkal összetettebb, mint a hagyományos gondolkodásban megőrzött önelllátás és felesleg értékesítés.

 

A XXI. században a technológia sok mindenre választ és segítséget ad, ugyanakkor sok régi munkaformát, jövedelemszerzési lehetőséget kiszorít. Érdemes közösen egymásra támaszkodva az igényeket megismerve az erőforrásokat számba véve a  hagyományos termelés értékesítés mellett újszerű szolgáltatásokat is elindítva újraformálni és értékké tenni a vidéki életet a magunk és mások számára is.