Tájházak és helytörténeti gyűjtemények

Eredeti sváb jellegű ház. A házat 1914-ben építették. A baranya-tolnai dombság jellegzetes sváb építészeti formájában. Az utcára merőlegesen a lakóház, majd keresztbe a gazdasági épület, benne a pajta és az istálló. A lakóház építési anyaga: a lábazat terméskő és tégla, a falak vályog és vert fal. A mennyezet fagerendás, viklis. A lakóházra jellemző az utcafronton két

A főtérrel szemben a város helytörténeti gyűjteménye az egykori patinás parasztházban kapott helyet, amelyet a 2010-es városfejlesztési projekt keretében újítottak fel. Kiállítások és programok révén, a hagyományőrzés egyik kiemelt helyszíne lett. A főépületben, és udvari keresztszárnyban az egykori virágzó mezőváros tárgyi emlékeit tekinthetik meg az arra járók. A Helytörténeti Gyűjteményt mágocsi lakosok által felajánlott régi

Bikali lakosok életvitelének, gazdálkodásának, lakáskultúrájának az emlékeit a falu- vagy tájházban tekinthetik meg a látogatók. A tájház épületét 1905-ben Dörmer János építette. Az épület 2003-ban került az önkormányzat tulajdonába. Nagyon jó állapotú, a Baranya megyei tájházak közül valószínűleg a leggazdagabb, kizárólag helyben gyűjtött néprajzi anyagokkal rendelkezik. Az anyag összegyűjtésében elévülhetetlen érdeme volt Dobrovodszky Lászlóné vezette