Templomok

A katolikus templom mostani sekrestyéje feltehetően a XII. században épült feltehetően temetőkápolnának. Majd 1846-ban Nepomuki Szt. János tiszteletére építették hozzá a templomot, így nyerte el mai formáját. A templom oltára a copf stílus jegyeit mutatja, oltárképe az utolsó Dorfmeister kép, melyet a művész már nem is fejezhetett be.  

Az evangélikus templomot 1928-ban építették. A környéken ez az egyetlen olyan templom, melynek oltárképén Jézus feltámadása látható. A szép, egyszerű belsővel rendelkező templom éke, a még ma is jól működő Angster-orgona Két harangja van. A nagyharangot Ruepprecht János öntötte Pécsett 1878-ban. Súlya 130 kg, alsó átmérője 65 cm. Palástján 3 oldalról díszítmény látható: virágmotívum, magyar

A “Bikali lutránusok”mondták régen a környékbeliek némi megvetéssel a hangjukban a bikali evangélikusokra. A betelepedett németek nagy része hozta magával ősei hitét az új hazába. Ők kezdettől fog külön is temetkeztek az őslakosoktól. Templomot azonban 1869-ben építettek maguknak. Az egyhajós, félköríves szentéllyel záródó templom tornyát hagymakupola fedi. Az épület kevert stílusú, barokk, klasszicista és romantikus

Az 1729-es kánoni látogatás szerint a bikali ideiglenes anyagokból készült templomot a lakosok a saját költségükön sárral és faanyagból építették, náddal volt fedve. Az oltár alsó része téglából és sárból készült, felső részét kilenc papírképből összeragasztott háttér képezi. Védőszentje: Szent Jakab. Van egy harangjuk is.Talán korábban is lehetett temploma Bikalnak, ugyanis a harangon ez a

A templom felépítését a település birtokosa, a Perczel család vállalta magára. Perczel András Tolna vármegye szolgabírája végrendeletében 15 ezer forintot különített el a mocsoládi templom felépítésére. A templomot Szent András apostol tiszteletére szentelték fel 1836. október 16-án, a szertartást négyesi báró Szepesy Ignác püspök végezte. Az első magyar nyelvű misét Szépe János mágocsi, a német