Mágocs

Balatoni Mátyás (1918-2017) egyházzenész, zeneszerző, kórusvezető, Mágocs Város díszpolgára (2001).  A mágocsi gyermekként fölcseperedett Balatoni Mátyást már kamaszkorában Ausztriában taníttatták, később Pécsett teológiát, a Budapesti Pázmány Péter egyetemen pedig angolt, németet és latint tanult. A háború után csak nehezen indult el a pályája. 1956 után egy évre bebörtönözték. Később Mágocson világi és egyházi kórusa is

A főtérrel szemben a város helytörténeti gyűjteménye az egykori patinás parasztházban kapott helyet, amelyet a 2010-es városfejlesztési projekt keretében újítottak fel. Kiállítások és programok révén, a hagyományőrzés egyik kiemelt helyszíne lett. A főépületben, és udvari keresztszárnyban az egykori virágzó mezőváros tárgyi emlékeit tekinthetik meg az arra járók. A Helytörténeti Gyűjteményt mágocsi lakosok által felajánlott régi