Nagy tervek – kis kertek

A „Nagy tevek-kis kertek a mikrotérségben” elnevezésű program az 5. Munkaerőpiaci rendezvények programelemen belül valósult meg, átfogó célja a vidék megtartó erejének és az élelmiszer-önrendelkezésnek a növelése mellett a helyi gazdaság fejlesztése és az egészséges életmód támogatása is.

 

A program közvetlen célja összesen 50 fő bevonása a háztáji kertészeti programba, részükre vetőmag és szakmai tanácsadás biztosítása.

 

A program során településenként 1 alkalommal toborzásra, 1 alkalommal vetőmag biztosítására, 1 alkalommal mentorálásra, beszélgetésre került sor a bevont résztvevőkkel.  A programot már 2019. évben is megvalósítottuk – akkor még a pályázati projekten kívül. A tavalyi év tapasztalataira támaszkodva a 3. alkalmat egy közös beszélgetésként, tapasztalatcsereként, illetve termékbemutatóként valósítottuk meg, kivéve a mágocsi záró alkalmat, melyet a koronavírus helyzet miatt az eredetileg tervezett formában nem vállaltak a résztvevők. Így itt személyes, vagy telefonos beszélgetésre került sort, ezért erről az alkalomról jelenléti ív nem készült, a résztvevők számában nem szerepeltettük a résztvevőket.

 

Az első alkalommal az érdeklődőket tájékoztattuk a programról, a csatlakozás feltételeiről – folyamatos dokumentálás, havonta fotódokumentáció készítése, a fórum beszélgetésen, tapasztalatcserén való részvétel -, valamint a lehetőségekről – vetőmagok, dugványok ingyenes biztosítása, kert szépségversenyen való részvétel, szakmai tanácsadás igénybevételének lehetősége, praktikus kiskert művelési gyakorlatok átadása, növényápolásban és –gondozásban segítségnyújtás.

A második alkalommal a vetőmagok, vetőburgonya, dughagyma kiosztására került sor.

A záró alkalomra során egy közös beszélgetés, tapasztalatcsere, illetve terménybemutató volt.

 

A terveink szerint a települési mentorok havonta felkeresték volna a programban részt vevőket és fotódokumentációt készítettek volna a kertekről, azonban a koronavírus járvány miatt ettől eltekintünk. A résztvevőket megkértük, hogy maguk dokumentálják a kertben történeket. Létrehozunk Facebook csoportokat, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat, sikereiket, feltehetnek kérdéseket, melyekre vagy egymás között tudnak választ kapni, vagy szakember meghívásával igyekszünk majd segíteni. Azokkal, akiknek nincs internet elérhetősége, vagy Facebook profilja, telefonon tartották mentoraink a kapcsolatot.

 

Az eddigi tapasztalatunk az, hogy a vetőmagokra és a tanácsadásra is van igény. Igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni a roma résztvevők, illetve olyan fiatalok bevonására, akik eddig nem foglalkoztak kertészkedéssel, de nyitottak rá, akik fontosnak tartják, hogy saját maguk termeljék meg az egészséges élelmiszereiket, erősítve a helyi gazdaságot, a rövid ellátási láncok szerepét, az élelmiszer-önrendelkezés növelésével és a vegyszermentes, talajmegújító gazdálkodással tegyenek saját maguk egészségéért és a környezetük védelméért, a helyi feldolgozás elindításával munkahelyeket tudjunk teremteni és erősítsük helyi és mikrotérségi szintű kisközösségeinket.