Hazájukból elüldözöttek közös emlékműve Bikalon

Hazájukból elüldözöttek emlékműve Bikalon2013.augusztus 18.-án a Bikalról kitelepített németekre és az ide telepített, itt új otthonra lelt felvidéki magyarokra, valamint, csángókra emlékezve közös emlékművet adtak át a községben, amit Hartung Zoltán helyi műköves mester készített. Az emlékmű avatásán megjelent a szlovákiai Hidaskürt polgármestere is. A második világháború után az ezer lelket meghaladó Bikal közel nyolcszáz fős német lakosságának több mint a felét szülőfalujukból és hazájukból is elüldözték (1947-48). Helyükre felvidéki magyarok érkeztek, akiket ugyancsak kényszerítettek szülőföldjük elhagyására. Ez a csapás az elüldözöttek, az itt maradottak és a kényszerből ide költöztetettek lelkében is súlyos kataklizmát okozott. A bikali emlékmű első és szép példája szűkebb pátriánkban, hogy elüldözöttek és ide üldözöttek sorsa azonos, az utódok pedig emlékeznek e történelmi sorsban osztozó szülőkre, nagyszülőkre és dédszülőkre. Az emlékmű elkészítése Studer Imre Bikal volt polgármestere és Feller Henrik kezdeményezése.