Alapkompetencia fejlesztés

Cél: Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás aktív korú álláskereső lakosai, kiemelten a pályakezdő fiatalok, a tartósan – 180 napja vagy azt meghaladó ideje- álláskeresők, a képesítés nélküli vagy nem piacképes képesítéssel rendelkező álláskeresők számára elemi ismeretek, készségek és alapkompetenciák  megismerésének/elsajátításának/begyakorolásának biztosítása, a jelenlegi passzív élethelyzetből való elmozdulás érdekében.

 

A képzés során megszerezett/fejlesztett kompetenciák

A tréning során fejlődnek a résztvevők életviteli kompetenciái, megtanulják, hogyan lehet nehéz élethelyzeteket kezelni, és ez által hogyan tud segíteni önmagán, családján valamint szűkebb és tágabb környezetén, fejlődik a fogalmazás/írás/olvasás készségük a ráhangolás, motiváció alapozás, az életviteli kompetenciák fejlesztése, a mentálhigiénés fejlesztés és a tanulási készségek fejlesztése során.

 

A képzés során Mágocson 16, Kisvaszaron 8 fő alapkompetencia fejlesztése valósult meg.

Képző: FEPIH Felnőttképzési, Pedagógiai és Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.