Reintegrációs tréning

Cél: A helyzetükön változtatni akaró, de a munkaerőpiaci-reintegrációhoz szükséges szociális kompetenciákkal nem, vagy csak részben rendelkező, a célterületen élő –  Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás-  aktív korú álláskereső lakosok, kiemelten a pályakezdő fiatalok, a tartósan – 180 napja vagy azt meghaladó ideje- álláskeresők, a képesítés nélküli vagy nem piacképes képesítéssel rendelkező álláskeresők szociális kompetenciáinak fejlesztése a szabad munkaerőpiacra való visszatérés érdekében.

 

A képzés során megszerzett/fejlesztett kompetenciák

A tréning során megvalósul a résztvevők önismeretének, személyiségjegyeinek, együttműködési készségének fejlesztése, motivációs bázisainak erősítése, a világos és hatékony kommunikáció, a megfelelő konfliktuskezelési technikák elsajátítása, illetve a csoport- és önérdek érvényesítés (asszertivitás) fejlesztése; a képzések hatékonyabb elérését elősegítő képzési szükségletfelmérés, képzési tanácsadás, tanulási képességfejlesztés, pályaorientációs felkészítés; munkaerő-piaci ismeretek átadása, álláskeresési technikák elsajátítása. 

 

A tréning során Mágocson 15, Kisvaszaron 9 fő reintegrációs képzése valósult meg.

Képző: FÉPIH felnőttképzési, pedagógiai és Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.